Nowy samochód. Najpopularniejsze modele w listopadzie 2021

Mariusz Michalak
Fot. Toyota
Fot. Toyota
Z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że liczba zarejestrowanych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t spadła w listopadzie 2021 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, była natomiast wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca (października 2021 roku).

Jak podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, w  jedenastym miesiącu 2021 roku rynek nowych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t zanotował spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca 2020 roku oraz wzrost wobec poprzedniego miesiąca. To piąty z rzędu (a szósty w tym roku) spadek sprzedaży r/r. Tradycyjnie ostatni kwartał roku to okres wzrostu zakupów. W tym roku sprzedaż aut była niższa w listopadzie (podobnie jak w październiku) niż w czerwcu, lipcu czy sierpniu. Tak jak w poprzednich miesiącach, ta sytuacja to w głównej mierze efekt problemów rynku motoryzacyjnego związanych z ograniczeniem dostępności aut. Produkcja niektórych modeli została znacznie ograniczona lub wręcz zastopowana do końca roku. Stan ten jest spowodowany brakiem półprzewodników niezbędnych do wyposażenia współczesnych samochodów. 

Wskaźnikiem pokazującym rosnące problemy z dostępnością aut jest zjawisko spadającego reeksportu samochodów osobowych. W tym roku jego udział nie przekroczył w żadnym miesiącu 10% dla samochodów osobowych, a w listopadzie wyniósł około 5 procent. 

Prognoza IBRM Samar na 2021 rok to: dla nowych samochodów osobowych - 450 tys. szt. (wzrost o 5,0%), dla nowych samochodów dostawczych - 72 tys. szt. (wzrost o 20,8%). 

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w listopadzie 2021 roku zarejestrowano w Polsce 37 946 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 20,28% (-9 652 szt.) mniej niż rok wcześniej oraz o 4,05% (+1 476 szt.) więcej niż w październiku 2021 roku. Dane skumulowane (476 952 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2021 roku o 11,29%  (+48 380 szt.).

Sześć marek z pierwszych dziesięciu zanotowało więcej zarejestrowanych aut, licząc rok do roku. Największy wzrost odnotował Hyundai – o 54,36%. Największy spadek liczby rejestracji zanotowała Skoda, o 17,59%.

Około 4,21% aut (1 600 szt.) spośród zarejestrowanych w Polsce w listopadzie 2021 roku zostało najprawdopodobniej wywiezionych z kraju zaraz po rejestracji w ramach tzw. reeksportu. Pod względem udziału reeksportu w rynku jest to spadek wobec poprzedniego miesiąca. 

Poziom reeksportu w porównaniu do listopada 2020 spadł o 69,23%. Wynik ten może jeszcze ulec zmianie, gdyż część firm zajmujących się tego rodzaju działalnością notowana jest w grupie klientów indywidualnych (tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem.

Uwzględnienie reeksportu wpływa na finalną wielkość polskiego rynku, który w listopadzie 2021 roku wchłonął około 36,3 tys. aut. Wynik ten również może jeszcze ulec zmianie, gdyż w momencie przygotowania niniejszej informacji prasowej nie wszystkie dane były dostępne.

RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w listopadzie 2021 r. zarejestrowano w Polsce 31 950 samochodów osobowych, o 23,34% (-9 727 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 2,21% (+692 szt.) więcej niż w październiku 2021 r. Dotychczas w 2021 roku zarejestrowano w Polsce 410 514 samochodów osobowych, o 8,93% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (+33 650 szt.).

Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (bez uwzględnienia reeksportu), sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być niezła. Według ACEA (która w swych statystykach dot. polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy) Polska zakończyła październik 2021 rok na 6. pozycji wśród 30 rynków Europy (ostatnie dostępne dane). Cieniem na rezultatach kładzie się pozycja naszego kraju w rankingu opracowanym na bazie tzw. wskaźnika chłonności rynku. 

Spojrzenie na rynek z tej perspektywy znacząco zmienia ocenę sytuacji na rynku. Wartość wskaźnika na poziomie 99 szt., plasuje Polskę dopiero na 24. pozycji pośród 30 krajów notowanych w rankingu. To zdecydowanie słaby rezultat. Przed Polską klasyfikowane są m.in.: Estonia (142 samochody na 10 000 mieszkańców), Czechy (170 szt. na 10 000 mieszkańców) oraz Słowenia (238 szt. na 10 000 mieszkańców). Średni wskaźnik chłonności dla krajów UE wyniósł w październiku 2021 roku (ostatnie dostępne dane) 201 zarejestrowanych samochodów na  10 000 mieszkańców. 

Po uwzględnieniu dotychczasowych szacunków dotyczących tzw. reeksportu (w listopadzie 2021r. ok. 1 600 szt.) sytuacja na rynku aut osobowych wygląda inaczej. Liczba zarejestrowanych w tym miesiącu aut osobowych, które pozostały w kraju to około 30,3 tys. szt. Udział reeksportu w sprzedaży samochodów osobowych w tym miesiącu wyniósł ok. 5,00%, ale jego rzeczywisty udział po uwzględnieniu czynników wymienionych wcześniej będzie wyższy. 

W listopadzie 2021 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 27,4%. Udział firm osiągnął poziom 72,6%.

W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 23 180 aut. Udział klientów firmowych w 2021 roku wyniósł 74,27%. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie „osób fizycznych”. Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się jeszcze bardziej zwiększyć.

Uwzględnienie reeksportu dodatkowo komplikuje obraz, gdyż jak już wspomniano, część z samochodów (ok. 1 600 szt.) wykazywanych jako kupione i zarejestrowane w kraju przez klientów instytucjonalnych oraz część klientów indywidualnych, w rzeczywistości krótko po rejestracji została lub zostanie wywieziona za granicę. 

Dziesięć z pierwszych piętnastu marek klasyfikowanych na liście rankingowej (r/r) zanotowało wzrost liczby aut zarejestrowanych w 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, w tym największy - Suzuki o 58,93%, największy spadek zanotowało Renault, o 19,45%. 

Tytuł lidera rynku utrzymała Toyota. W 2021 roku klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 67 753 auta tej marki, o 24,75% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział Toyoty w rynku wyniósł 16,50%. Na pozycji wicelidera znalazła się Skoda, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 41 918 szt., o 17,81% mniej niż w 2020 roku. Udział marki wyniósł 10,21%. Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. Klienci niemieckiego producenta zarejestrowali 31 407 samochodów, o 2,31% mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 7,65%. Na czwartej pozycji była KIA, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 30 287 szt., o 40,39% więcej niż w 2020 roku. Udział marki w polskim rynku wyniósł 7,38%. Na piątej pozycji w rankingu skumulowanych wyników jest Hyundai. W 2021 r. zarejestrowano dotychczas 24 873 auta tej marki, o 55,15% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Udział marki w rynku wyniósł 6,06%. Warto zauważyć, że Hyundai w zestawieniu miesięcznym wyprzedził w listopadzie Volkswagena i siostrzaną markę KIA, dzięki czemu awansował na trzecią pozycję.

Najczęściej kupowanym modelem osobowym w 2021 roku jest dotychczas Toyota Corolla (19 968 szt.; +28,69% r/r), za którą uplasowała się Toyota Yaris (13 477 szt.; -1,95% r/r) oraz Skoda Octavia (12 113 szt. -27,95% r/r), następnie Dacia Duster (11 202 szt.;-0,91/r), a za nią Toyota RAV4 (10 525 szt.; +25,66% r/r).

Najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Toyota Yaris (5 620 szt.; -22,42%), na drugim miejscu – Dacia Duster (5 179 szt.; -0,86%), na trzecim – Toyota Corolla (3 747 szt.; +1,79%), na czwartym – Kia Sportage (3 597 szt.;+70,15%), a na piątym – Hyundai Tucson (3 541 szt.; +31,15%).

Wśród klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem jest Toyota Corolla (16 221 szt.; +37,06%). Na drugim miejscu jest Skoda Octavia (10 597 szt.; -23,89%), na trzecim Skoda Fabia (7 988 szt.; -2,43%), czwartym Toyota Yaris – (7 857 szt.; +20,86%), a na piątym – Toyota RAV4 (7 415 szt.; +37,26%).

RYNEK SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów  w listopadzie 2021 roku zarejestrowano w Polsce 5 996 samochodów dostawczych, o 1,3% (+75 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 15,04% (+784 szt.) więcej niż w październiku 2021 roku. W 2021 roku dotychczas zarejestrowano w Polsce 66 438 samochodów dostawczych, o 28,5% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

13 z pierwszych piętnastu marek na liście rankingowej zanotowało wzrost liczby aut zarejestrowanych w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku, w tym najbardziej Toyota, o 75,06%. Największy spadek zanotowała Dacia – o 33,98%.

Tytuł lidera rynku w 2021 roku uzyskało Renault. Klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 12 892 auta tej marki, o 69,83% więcej niż w 2020 roku. Udział Renault w polskim rynku aut dostawczych wyniósł 19,40%. 

Na pozycji wicelidera znalazł się Ford, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 9 028 szt., o 29,68% więcej niż w 2020r. Udział marki w rynku wyniósł 13,59%. 

Na trzecim miejscu jest Fiat. W 2021r. klienci tego producenta zarejestrowali 8 282 pojazdy dostawcze, o 17,99% więcej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 12,47%.  

Na czwartej pozycji znalazło się IVECO, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 6 065 szt., o 72,25% więcej niż w 2020r. Udział marki w polskim rynku wyniósł 9,13%. 

Na piątej pozycji uplasował się Mercedes. W 2021r. zarejestrowano 5 422 aut dostawczych tej marki, o 11,46% mniej niż w analogicznym okresie 2020r. Udział marki wyniósł 8,16%. 

Najczęściej kupowanym modelem auta dostawczego w  2021 r. jest Renault Master (10 219 szt.; +61,26% r/r). Na drugiej pozycji uplasowało się Iveco Daily (6 065 szt.;+72,25%), na trzeciej Fiat Ducato (4 884 szt.; -10,42% r/r), a na czwartej Mercedes Sprinter (4 343 szt.; -12,88%). Pierwszą piątkę zamyka Ford Transit (3 093 szt.;+13,67%).

Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMA

Zobacz także: Toyota Camry w nowej odsłonie

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej. Budowa w Żukowie (kwiecień 2024)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na motofakty.pl Motofakty