Kiedy należy nam się auto zastępcze, jakie i kto za to płaci?

Paweł Bartocha
Samochód jest dla wielu ważnym narzędziem pracy, bez którego nie wyobrażają sobie oni funkcjonowania na co dzień. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, opierających swoją działalność na flocie samochodów, jednak nie tylko ich. Niekiedy zdarzają się jednak nieprzewidziane zdarzenia w postaci kolizji. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach przysługuje nam auto zastępcze, jakie i kto za to płaci.Fot. Newspress
Samochód jest dla wielu ważnym narzędziem pracy, bez którego nie wyobrażają sobie oni funkcjonowania na co dzień. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, opierających swoją działalność na flocie samochodów, jednak nie tylko ich. Niekiedy zdarzają się jednak nieprzewidziane zdarzenia w postaci kolizji. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach przysługuje nam auto zastępcze, jakie i kto za to płaci.Fot. Newspress
Samochód jest dla wielu ważnym narzędziem pracy, bez którego nie wyobrażają sobie oni funkcjonowania na co dzień. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, opierających swoją działalność na flocie samochodów, jednak nie tylko ich. Niekiedy zdarzają się jednak nieprzewidziane zdarzenia w postaci kolizji. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach przysługuje nam auto zastępcze, jakie i kto za to płaci.

Ryzykowne sytuacje na drodze są chlebem powszednim dla większości kierowców. Nie muszą one wynikać z naszej winy, jednak często jesteśmy w nich poszkodowani. Jeśli uczestniczyliśmy w kolizji, w wyniku której zostaliśmy poszkodowani, a nasze auto nie nadaje się do jazdy, mamy prawo dochodzić rekompensaty z OC sprawcy obejmującej także auto zastępcze na czas naprawy. Przez wiele lat zakłady ubezpieczeniowe skutecznie odmawiały niemal wszystkim występującym o samochód zastępczy z OC sprawcy. Sytuacja ta poprawiła się diametralnie w 2011 roku wraz z decyzją Sądu Najwyższego. Zgodnie z argumentacją Rzecznika Finansowego z OC sprawcy należy się bowiem taki pojazd, który pozwoli na identyczny sposób funkcjonowania osoby, która została poszkodowana.

Jak otrzymać auto zastępcze z OC sprawcy?

Samochód jest dla wielu ważnym narzędziem pracy, bez którego nie wyobrażają sobie oni funkcjonowania na co dzień. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców,
Samochód jest dla wielu ważnym narzędziem pracy, bez którego nie wyobrażają sobie oni funkcjonowania na co dzień. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, opierających swoją działalność na flocie samochodów, jednak nie tylko ich. Niekiedy zdarzają się jednak nieprzewidziane zdarzenia w postaci kolizji. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach przysługuje nam auto zastępcze, jakie i kto za to płaci.
Fot. 123RF

Aby jednak otrzymać samochód zastępczy z OC sprawcy, należy udowodnić ubezpieczycielowi istnienie potrzeby posiadania auta zastępczego. Przykładowo, jeśli mamy w gospodarstwie domowym jakieś inne samochody, które użytkujemy okazjonalnie, wówczas ubezpieczyciel sprawcy może odmówić przyznania samochodu zastępczego na czas naprawy. Jeżeli jednak w domu są np. dwa auta wykorzystywane przez małżonków na dojazdy do pracy, wówczas istnieje szansa przyznania samochodu zastępczego z OC sprawcy. Najważniejsze jest wykazanie, że samochód służy właścicielowi do wypełniania codziennych obowiązków, np. dojazdów do pracy czy odwożenia dzieci do szkoły albo też jego brak może wiązać się z utratą dochodów przez poszkodowanego.

Samochód zastępczy z OC sprawcy można otrzymać wtedy, gdy auto ulegnie częściowej lub całkowitej szkodzie z powodu stłuczki lub wypadku z winy innego kierującego. Poszkodowany powinien przedstawić firmie ubezpieczeniowej odpowiednie oświadczenie, że chce korzystać z zastępczego pojazdu. Ubezpieczyciel sprawcy wówczas jest zobowiązany do pokrycia kosztów wypożyczenia auta. Poszkodowany musi natomiast z własnej kieszeni pokrywać bieżące wydatki eksploatacyjne, np. za paliwo, parking, myjnię, wymianę opon, wycieraczek czy płynów eksploatacyjnych.

Czym jest szkoda częściowa i co się z nią wiąże?

Samochód jest dla wielu ważnym narzędziem pracy, bez którego nie wyobrażają sobie oni funkcjonowania na co dzień. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców,
Samochód jest dla wielu ważnym narzędziem pracy, bez którego nie wyobrażają sobie oni funkcjonowania na co dzień. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, opierających swoją działalność na flocie samochodów, jednak nie tylko ich. Niekiedy zdarzają się jednak nieprzewidziane zdarzenia w postaci kolizji. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach przysługuje nam auto zastępcze, jakie i kto za to płaci.
Fot. Jarosław Jakubczak

W przypadku szkody częściowej, a więc takiej, która kwalifikuje auto do naprawy, samochód zastępczy z OC sprawcy przysługuje poszkodowanemu na cały okres naprawy. Okres ten obejmuje nie tylko faktyczny czas naprawy, ale także samo oczekiwanie na przystąpienie do naprawy, w tym oczekiwanie na kosztorys, zamówione części oraz czas niezbędny do odbioru auta przez ubezpieczonego.

Jeżeli natomiast ubezpieczyciel nie zgodzi się na wynajem auta na cały okres, w którym poszkodowany nie miał możliwości korzystania z samochodu, wówczas właściciel auta może wypożyczyć pojazd na własny koszt, a następnie zgłosić się do towarzystwa w celu rozliczenia faktury.

O czym należy pamiętać biorąc auto zastępcze?

Samochód jest dla wielu ważnym narzędziem pracy, bez którego nie wyobrażają sobie oni funkcjonowania na co dzień. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców,
Samochód jest dla wielu ważnym narzędziem pracy, bez którego nie wyobrażają sobie oni funkcjonowania na co dzień. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, opierających swoją działalność na flocie samochodów, jednak nie tylko ich. Niekiedy zdarzają się jednak nieprzewidziane zdarzenia w postaci kolizji. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach przysługuje nam auto zastępcze, jakie i kto za to płaci.
Fot. Adrian Wykrota

Należy pamiętać, że samochód zastępczy powinien być tej samej lub niższej klasy co auto poszkodowanego. W przeciwnym razie ubezpieczyciel sprawcy ma pełne prawo do odmowy pokrycia kosztów wynajmu. Samochód zastępczy można wynająć w każdej pobliskiej wypożyczalni samochodów lub też skorzystać z oferty zaoferowanej przez warsztat samochodowy zajmujący się likwidacją szkody bądź też skontaktować się z towarzystwem sprawcy, które poda namiar do współpracującej z nim firmy zajmującej się wynajmem samochodów zastępczych.

Warto też wspomnieć o sytuacji, gdy nie chcemy naprawiać samochodu, a czekamy jedynie na przelew odszkodowania. Otrzymanie przelewu nie musi oznaczać konieczności natychmiastowego zwrotu auta zastępczego. Jeśli bowiem nasze dotychczasowe auto było nietypowe, miało pewne udogodnienia, np. automatyczną skrzynię biegów lub było specjalnie przerobione pod osoby niepełnosprawne, wówczas oczekiwanie na kolejny pojazd może potrwać i cały ten okres poszukiwania nowego samochodu wlicza się w okres niemożności korzystania z dobra ruchomego, jakim jest auto. W takiej sytuacji warto jednak skonsultować się z prawnikiem, by ocenił konkretny przypadek.

Z czym wiąże się szkoda całkowita?

Inną kwestią jest czas korzystania z auta zastępczego po szkodzie całkowitej. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, a więc takiej, w przypadku której przywrócenie stanu auta sprzed powstania szkody jest niemożliwe lub gdy likwidacja szkody wiąże się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, ubezpieczony ma prawo do auta zastępczego. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r. poszkodowany może korzystać z auta zastępczego przez cały czas, od dnia zniszczenia pojazdu, do momentu, gdy będzie mógł nabyć nowy samochód. Co istotne, odpowiedzialność towarzystwa nie kończy się w chwili wypłaty odszkodowania. Jeśli mimo otrzymania pieniędzy poszkodowany z uzasadnionych przyczyn nie jest w stanie kupić nowego pojazdu, firma ubezpieczeniowa wciąż powinna opłacać koszty wynajmu auta zastępczego.

Co powinno zawierać oświadczenie?

Aby otrzymać auto zastępcze z OC sprawcy, należy złożyć stosowne oświadczenie. Powinno w nim znajdować się uzasadnienie konieczności wynajmu zastępczego pojazdu. Nie będzie on przysługiwał, jeżeli wnioskujący znajduje się w posiadaniu innego wolnego i nadającego się do wykorzystania auta. Konieczne jest również przedłożenie wymaganej dokumentacji, na którą składają się:

  • dowód rejestracyjny uszkodzonego samochodu;
  • dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa;
  • oświadczenie sprawcy szkody lub notatka policyjna;
  • dowód osobisty;
  • prawo jazdy;
  • dane osobowe sprawcy zdarzenia;
  • numer polisy OC sprawcy oraz dane jego ubezpieczyciela.

Auto zastępcze z AC lub Assistance

Istnieją też sytuacje, gdy otrzymanie samochodu zastępczego z OC sprawcy jest utrudnione lub niemożliwe. Dzieje się tak wówczas, gdy kierowca sam jest sprawcą wypadku, auto zostanie skradzione lub ulegnie awarii wymagającej długotrwałej wizyty w serwisie. Wówczas warto skorzystać z auta zastępczego w ramach rozszerzonej polisy AC lub Assistance. W bazowym pakiecie wypożyczenie auta przysługuje tylko na maksymalnie 3 lub 4 dni, zaś w najdroższych nawet na 30 dni. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) powinny być ujęte wszystkie potencjalne sytuacje, w jakich taki samochód nam przysługuje. Często ubezpieczyciele zamieszczają w umowie zapisy, zobowiązujące klienta do używania zastępczego auta zgodnie z przeznaczeniem, a także jego oddanie w nienaruszonym stanie oraz z bakiem pełnym paliwa. Mogą również nałożyć limit kilometrów oraz zakazać użytkownikowi wyjazdu poza granicę kraju. Dlatego też warto dokładnie zapoznać się z OWU przed podpisaniem umowy.

Co z samochodami w leasingu?

W przypadku, gdy szkodzie uległ samochód w leasingu, szkodę ponosi finansujący, który to jest prawnym właścicielem pojazdu używanego przez przedsiębiorcę. Zatem jedynie leasingodawca ma prawo ubiegać się o odszkodowanie czy pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów auta zastępczego z OC sprawcy zdarzenia, AC czy Assistance. Firmy leasingowe często oferują swoim klientom usługę, w ramach której zapewniają możliwość bezpłatnego korzystania z samochodu zastępczego w okresie naprawy, przejmując tym samym na siebie wszelkie formalności związane z wypożyczeniem auta zastępczego i rozliczeniem wydatków. Wymagają zwykle jednak oddania uszkodzonego pojazdu do wskazanego przez siebie warsztatu.

Jak postąpić w przypadku sporu z ubezpieczycielem?

Zdarzają się też spory pomiędzy poszkodowanymi a ubezpieczycielami, dotyczące korzystania z samochodu zastępczego z OC sprawcy. Zdarza się bowiem, że dana firma ubezpieczeniowa odmawia pokrycia kosztów wynajmu pojazdu lub żąda odstawienia go do wypożyczalni, mimo, że auto poszkodowanego jest jeszcze w naprawie. Korzystając z auta zastępczego warto się wykazać przezornością i gromadzić wszelkie dokumenty dotyczące likwidacji szkody. Posłużą one jako istotne dowody, np. podczas składania odwołania do towarzystwa. Można też skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, który w uzasadnionych przypadkach pomaga w sporze z firmą ubezpieczeniową. Jeżeli sprawy nie uda się załatwić polubownie, pozostaje droga sądowa.

Kiedy należy nam się auto zastępcze? Podsumowanie

Podsumowując, powinniśmy pamiętać o naszych prawach wynikających z bycia poszkodowanymi w kolizji drogowej i zawsze starać się ich dochodzić. Jednocześnie pamiętajmy też o obwarowaniach dotyczących rodzaju oraz sposobu korzystania z samochodu zastępczego. Warto też zachować przezorność i dokładnie dokumentować wszelkie zdarzenia związane z likwidacją szkody i korzystaniem z auta zastępczego. Może się bowiem okazać, że będą one nie do przecenienia w przypadku ewentualnych sporów z towarzystwem ubezpieczeniowym. Z kolei podpisując umowę AC lub Assistance, należy dokładnie prześledzić OWU pod kątem auta zastępczego. To samo dotyczy się samochodów w leasingu. Należy zatem pamiętać o złotej zasadzie, że diabeł tkwi w szczegółach.

Zobacz także: Nie pamiętasz o tej zasadzie? Możesz zapłacić 500 zł

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Piknik motocyklowy w Zduńskiej Woli

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na motofakty.pl Motofakty