Jak sprzedają się nowe samochody? Te modele wybierane są najczęściej

Mariusz Michalak / Samar.pl
Udostępnij:
Z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że liczba zarejestrowanych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t spadła we wrześniu 2021 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, była również niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca (sierpnia 2021 roku). Skumulowana liczba rejestracji po dziewięciu miesiącach 2021 r. jest wyższa od tej zanotowanej w 2020 roku.

RYNEK SAMOCHODÓW O DMC DO 3,5T

Jak informuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, w dziewiątym miesiącu 2021 roku rynek nowych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t zanotował spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca 2020 roku oraz wobec poprzedniego miesiąca. To trzeci z rzędu (a czwarty w tym roku) spadek sprzedaży. Tradycyjnie wrzesień to okres wzrostu zakupów po czasie letnich wakacji i urlopów, w którym popyt na samochody jest niższy. W tym roku sprzedaż aut była jednak niższa we wrześniu niż w lipcu czy sierpniu. W dużej mierze to efekt trwających od kilku miesięcy problemów rynku motoryzacyjnego związanych z ograniczeniem  dostępności aut. Te zaś są spowodowane brakiem półprzewodników niezbędnych do wyposażenia samochodów. W związku z tym produkcja niektórych modeli została znacznie ograniczona lub wręcz zastopowana, co odbija się wyraźnie na dostawach samochodów i kondycji rynku. 

Wskaźnikiem pokazującym rosnące problemy z dostępnością aut jest zjawisko spadającego reeksportu samochodów osobowych. W tym roku jego udział nie przekroczył w żadnym miesiącu 10% dla samochodów osobowych, a we wrześniu spadł po raz drugi w tym roku poniżej 6 procent. 

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, we wrześniu 2021 roku zarejestrowano w Polsce 38 579 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 10,74% (-4 642 szt.) mniej niż rok wcześniej oraz o 0,49% (-190 szt.) mniej niż w sierpniu 2021 roku. Dane skumulowane (402 536 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2021 roku o 19,99%  (+67 066 szt.).

Dziewięć marek z pierwszych dziesięciu zanotowało więcej zarejestrowanych aut, licząc rok do roku. Największy wzrost odnotował Hyundai – o 60,80%. Skoda zanotowała spadek liczby rejestracji o 6,73%.

Około 4,92% aut (1 900 szt.) spośród zarejestrowanych w Polsce we wrześniu 2021 roku zostało najprawdopodobniej wywiezionych z kraju zaraz po rejestracji w ramach tzw. reeksportu. Pod względem udziału reeksportu w rynku jest to spadek wobec poprzedniego miesiąca. 

Poziom reeksportu w porównaniu do września 2020 spadł o 58,73%. Wynik ten może jeszcze ulec zmianie, gdyż część firm zajmujących się tego rodzaju działalnością notowana jest w grupie klientów indywidualnych (tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem.

Uwzględnienie reeksportu wpływa na finalną wielkość polskiego rynku, który we wrześniu 2021 roku wchłonął nieco ponad 36,7 tys. aut. Wynik ten również może jeszcze ulec zmianie, gdyż w momencie przygotowania niniejszej informacji prasowej nie wszystkie dane były dostępne.

RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że we wrześniu 2021 r. zarejestrowano w Polsce 33 087 samochodów osobowych, o 13,26% (-5 060 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 0,40% (-133 szt.) mniej niż w sierpniu 2021 r. Dotychczas w 2021 roku zarejestrowano w Polsce 347 306 samochodów osobowych, o 17,68% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (+52 186 szt.).

Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (bez uwzględnienia reeksportu), sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być niezła. Według ACEA (która w swych statystykach dot. polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy) Polska zakończyła sierpień 2021 rok na 6. pozycji wśród 30 rynków Europy (ostatnie dostępne dane). Cieniem na rezultatach kładzie się pozycja naszego kraju w rankingu opracowanym na bazie tzw. wskaźnika chłonności rynku. 

Spojrzenie na rynek z tej perspektywy znacząco zmienia ocenę sytuacji na rynku. Wartość wskaźnika na poziomie 82 szt., plasuje Polskę dopiero na 24. pozycji pośród 30 krajów notowanych w rankingu. To zdecydowanie słaby rezultat. Przed Polską klasyfikowane są m.in.: Estonia (120 samochodów na 10 000 mieszkańców), Czechy (144 szt. na 10 000 mieszkańców) oraz Słowenia (196 szt. na 10 000 mieszkańców). Średni wskaźnik chłonności dla krajów UE wyniósł w sierpniu 2021 roku (ostatnie dostępne dane) 165 zarejestrowanych samochodów na  10 000 mieszkańców. 

Po uwzględnieniu dotychczasowych szacunków dotyczących tzw. reeksportu (we wrześniu 2021r. ok. 1 900 szt.) sytuacja na rynku aut osobowych wygląda inaczej. Liczba zarejestrowanych w tym miesiącu aut osobowych, które pozostały w kraju to około 31,2 tys. szt. Udział reeksportu w sprzedaży samochodów osobowych w tym miesiącu wyniósł ok. 5,74%, ale jego rzeczywisty udział po uwzględnieniu czynników wymienionych wcześniej będzie wyższy. 

We wrześniu 2021 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 25,01%. Udział firm osiągnął poziom 74,99%.

W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 24 813 aut. Udział klientów firmowych w 2021 roku wyniósł 71,13%. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie „osób fizycznych”. Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się jeszcze bardziej zwiększyć.

Uwzględnienie reeksportu dodatkowo komplikuje obraz, gdyż jak już wspomniano, część z samochodów (ok. 1 900 szt.) wykazywanych jako kupione i zarejestrowane w kraju przez klientów instytucjonalnych oraz część klientów indywidualnych, w rzeczywistości krótko po rejestracji została lub zostanie wywieziona za granicę. 

Trzynaście z pierwszych piętnastu marek klasyfikowanych na liście rankingowej (r/r) zanotowało wzrost liczby aut zarejestrowanych w 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, w tym największy - Suzuki o 80,16%, największy spadek zanotowało Renault, o 17,53%. 

Tytuł lidera rynku utrzymała Toyota. W 2021 roku klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 57 123 auta tej marki, o 35,74% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział Toyoty w rynku wyniósł 16,45%. Na pozycji wicelidera znalazła się Skoda, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 37 458 szt., o 6,95% mniej niż w 2020 roku. Udział marki wyniósł 10,79%. Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. Klienci niemieckiego producenta zarejestrowali 27 290 samochodów, o 10,90% więcej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 7,86%. Na czwartej pozycji była KIA, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 25 529 szt., o 46,35% więcej niż w 2020 roku. Udział marki w polskim rynku wyniósł 7,35%. Warto zauważyć, że w zestawieniu miesięcznym KIA znalazła się na drugim miejscu, wyprzedzając Volkswagena i Skodę. Na piątej pozycji w rankingu skumulowanych wyników znalazł się Hyundai. W 2021 r. zarejestrowano dotychczas 20 466 aut tej marki, o 61,68% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Udział marki w rynku wyniósł 5,89%. Także Hyundai w zestawieniu miesięcznym wyprzedził we wrześniu Volkswagena i Skodę i awansował na trzecią pozycję.

Najczęściej kupowanym modelem osobowym w 2021 roku jest dotychczas Toyota Corolla (16 352 szt.; +29,78% r/r), za którą uplasowała się Toyota Yaris (12 380 szt.; +17,80% r/r) oraz Skoda Octavia (10 986 szt. -15,77% r/r), następnie Dacia Duster (9 878 szt.;+20,40/r), a za nią Toyota RAV4 (9 331 szt.; +52,99% r/r).

Najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Toyota Yaris (5 211 szt.; -9,04%), na drugim miejscu – Dacia Duster (4 383 szt.; +16,51%), na trzecim – Toyota Corolla (3 318 szt.; +4,47%), na czwartym – Kia Sportage (3 282 szt.;+74,02%), a na piątym – Hyundai Tucson  (3 096 szt.; +43,33%).

Wśród klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem jest Toyota Corolla (13 034 szt.; +38,31%). Na drugim miejscu jest Skoda Octavia (9 557 szt.; -10,39%), na trzecim Toyota Yaris (7 169 szt.; +49,98%), czwartym – Skoda Fabia (6 937 szt.; +2,24%), a na piątym – Toyota RAV4 (6 524 szt.; +71,28%).

RYNEK SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów  we wrześniu 2021 roku zarejestrowano w Polsce 5 492 samochody dostawcze, o 8,2% (+418 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 1,03% (-57 szt.) mniej niż w sierpniu 2021 roku. W 2021 roku dotychczas zarejestrowano w Polsce 55 230 samochodów dostawczych, o 36,9% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

13 z pierwszych piętnastu marek na liście rankingowej zanotowało wzrost liczby aut zarejestrowanych w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku, w tym najbardziej Toyota, o 93,57%. Największy spadek zanotowała Dacia – o 12,99%.

Tytuł lidera rynku w 2021 roku uzyskało Renault. Klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 10 642 auta tej marki, o 88,96% więcej niż w 2020 roku. Udział Renault w polskim rynku aut dostawczych wyniósł 19,27%. 

Na pozycji wicelidera znalazł się Ford, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 7 168 szt., o 31,09% więcej niż w 2020r. Udział marki w rynku wyniósł 12,98%. 

Na trzecim miejscu jest Fiat. W 2021r. klienci tego producenta zarejestrowali 6 840 pojazdów dostawczych, o 23,98% więcej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 12,38%.  

Na czwartej pozycji znalazło się IVECO, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 5 098 szt., o 88,54% więcej niż w 2020r. Udział marki w polskim rynku wyniósł 9,23%. 

Na piątej pozycji uplasował się Mercedes. W 2021r. zarejestrowano 4 626 aut dostawczych tej marki, o 2,53% mniej niż w analogicznym okresie 2020r. Udział marki wyniósł 8,38%. 

Najczęściej kupowanym modelem auta dostawczego w  2021 r. jest Renault Master (8 487 szt.; +82,24% r/r). Na drugiej pozycji uplasowało się Iveco Daily (5 098 szt.;+88,54%), na trzeciej Fiat Ducato (4 105 szt.; -4,76% r/r), a na czwartej Mercedes Sprinter (3 684 szt.; -3,74%). Pierwszą piątkę zamyka Ford Transit (2 460 szt.;+14,31%).

Źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar

Zobacz także: Tak prezentuje się Rolls-Royce Cullinan

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Motocyklista niemal potrącił dziewczynkę na przejściu dla pieszych

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Motofakty
Dodaj ogłoszenie