Zmiany dla kierowców w 2022 roku. Podwyżka mandatów, zaostrzenie kar, punkty karne po nowemu. Co jeszcze czeka zmotoryzowanych?

Mariusz Michalak
Fot. Łukasz Kaczanowski
Fot. Łukasz Kaczanowski
Podwyżka mandatów to nie jedyna zmiana jaka czeka kierowców w 2022 roku. Zmotoryzowani przygotować muszą się także na m.in. zmiany w naliczaniu punktów karnych oraz rejestrowaniu pojazdów.

Nowy taryfikator mandatów. Planowane zmiany z opóźnieniem, ale wchodzą w życie. Od kiedy?

Planowane zmiany w prawie drogowym miały zostać zatwierdzone znacznie wcześniej. Kierowcy zdążyli się zapoznać z projektem nowej ustawy już jakiś czas temu i trzeba przyznać, że nie tylko nie wzbudził on entuzjazmu, a wręcz ogromne oburzenie. Jednak pierwotna wersja ustawy nie została przyjęta przez Sejm, co wzbudziło nadzieję w środowisku zmotoryzowanych, że tak drastyczne zmiany nie zostaną jednak wprowadzone. Ostatecznie nowe regulacje wchodzą w życie 1 stycznia 2022 roku.

Kary za przekroczenie prędkości będą naprawdę dotkliwe!

Za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h po nowym roku przyjdzie zapłacić zmotoryzowanym 800 zł mandatu. W pierwotnej wersji ustawy miało to być 1500 zł, lecz ostatecznie pomysł ten został odrzucony.

Jednak kierowca, który w ciągu dwóch lat popełnił już to samo wykroczenie, które zostało zarejestrowane w systemie policji lub ITD, będzie musiał zapłacić dwa razy więcej, czyli 1600 zł. Obecnie za przekroczenie prędkości o 31 – 40 km/h kierowcy musieli zapłacić 200 – 300 zł. Różnica będzie mocno odczuwalna.

Duże kwoty mandatów za krycie sprawców i kolizje

Nieujawnienie sprawcy przekroczenia prędkości w chwili popełnienia wykroczenia będzie grozić mandatem do 8 tys. zł dla właściciela pojazdu.

Spowodowanie kolizji ma kosztować nie mniej niż 1500 zł, a spowodowanie jej po spożyciu alkoholu minimum 2500 zł. Alternatywną karą zamiast wysokiego mandatu ma być areszt lub ograniczenie wolności. A jeśli sprawca popełni to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat od ukarania, to za recydywę grozić mu będzie grzywna o wysokości co najmniej 3 tys. zł lub 5 tys. zł, jeśli kierowca był pod wpływem alkoholu.

Taryfikator mandatów 2022. Niemały mandat za nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego

1 czerwca 2021 roku wprowadzone zostały nowe przepisy regulujące zachowanie kierowców wobec pieszych. Ich głównym założeniem była poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zredukowana została prędkość w terenie zabudowanych do 50 km/h również w nocy, a także wprowadzono wymóg ustąpienia pierwszeństwa pieszemu już w momencie, w którym zamierza przekroczyć jezdnię i zbliża się do pasów bezpieczeństwa.

Nowelizacja prawa drogowego dokłada kierowcom wyższy mandat za nieprawidłowe zachowania wobec pieszych. 1500 zł to minimalna grzywna, jaką będzie mógł otrzymać kierujący pojazdem, który będzie wyprzedzał na przejściu lub ominie pojazd, który zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Również 1500 zł mandatu będą musieli zapłacić ci, którzy będą jechali wzdłuż po chodniku czy przejściu dla pieszych. A jeśli ponownie popełnią jedno z powyższych wykroczeń w ciągu dwóch lat od ostatniego, to kara będzie równa podwójnej stawce. Jeśli jednak zostało stworzone realne zagrożenie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia pieszego, to sąd będzie mógł orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Jakie zmiany jeszcze czekają na kierowców w 2022 roku?

Już 1 stycznia 2022 roku znacznie wzrosną kwoty mandatów:

 • za wyprzedzanie na zakazie – 1000 zł, w przypadku recydywy 2000 zł,
 • za jazdę pojazdami mechanicznymi bez posiadania uprawnień – 1500 zł zamiast 1000 zł, w przypadku recydywy 3000 zł, 
 • wjazd na szlabany kolejowe, a dokładnie objeżdżanie opuszczonych zapór czy półzapór kolejowych, wjeżdżanie lub wchodzenie na tory, jeśli opuszczanie szlabanów już zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zakończone, wjeżdżanie lub wchodzenie na tory w sytuacji, w której nie ma miejsca by opuścić przejazd – 2000 zł, w przypadku recydywy 4 tys. zł. 

Wzrośnie maksymalna kara, którą może nałożyć na sprawcę sąd z 5 tys. zł do 30 tys. zł, policjant będzie mógł na miejscu ukarać sprawcę maksymalnym mandatem do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń koszt mandatu zwiększy się do 6 tys. zł oraz zlikwidowana zostanie zniżka 10% na mandat zapłacony policjantowi na miejscu wykroczenia. Możliwa będzie utrata prawa jazdy na 3 miesiące będzie grozić tym, którzy będą manipulowali przy tachografie.

Gdzie trafią pieniądze z mandatów?

W planach rządu pieniądze uzyskane z mandatów dla niesubordynowanych kierowców mają trafić na budowę dróg. Z kolei finanse, które będą pochodzić z kieszeni sprawcy wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym lub spowodowanym ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu mają zostać przeznaczone dla najbliższych ofiary wypadku. W przypadku niewypłacalności sprawcy ubezpieczyciel w ramach polisy OC ma płacić ofiarom i ich rodzinom świadczenia, a dalej domagać się ich od sprawcy.

Punkty karne – nowy system liczenia i wpływ na OC w 2022 roku

Nowe przepisy zakładają również od 1 stycznia 2022 roku wprowadzenie mechanizmu uzależniającego usunięcie punktów karnych od uregulowania mandatu. Oznacza to, że będą one usuwane z konta kierowcy dopiero po upłynięciu 2 lat od dnia opłacenia kary.

Obecnie maksymalna liczba punktów karnych za najcięższe wykroczenia to 10, natomiast po 1 stycznia 2022 roku będzie to 15 punktów. Limity nie ulegną zmianie.

Dodatkową karą dla kierowców popełniających wykroczenia będzie również uzależnienie stawki obowiązkowego ubezpieczenia OC od posiadanej liczby punktów karnych. Ten kto będzie jeździł bezpiecznie będzie płacił składkę w normalnej cenie, z kolei piratów drogowych będą czekały wyższe kwoty za OC.

15 punktów karnych otrzymasz za:

• wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

• omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym

• nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu

• niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

• niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym

• niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

• naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

• przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym

• przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym

• kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

• kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

13 punktów karnych otrzymasz za:

• przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h

10 punktów karnych otrzymasz za:

• przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h

• nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

• naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej

• naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

• naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało ukończone

• przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1o osób lub więcej

8 punktów karnych otrzymasz za

• zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu

• używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

• niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych; sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom

• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym

• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

• niestosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania" ( B-25 lub B-26)

• naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

• naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

• naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach

• naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

• naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

• naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie

Kara za brak polisy OC. Podwyżka w 2022 roku

Jak wskazują dane Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, coraz więcej osób unika zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC – w 2020 r. niemal 200 tys. aut poruszało się po naszych drogach bez tej podstawowej ochrony (to o niemal 75 tys. więcej niż w roku 2019!). 75% z nich stanowili mężczyźni, a najwięcej kierowców bez ważnego OC to mieszkańcy Dolnego Śląska.

Tymczasem konsekwencje dla nierozważnego kierowcy mogą być dotkliwe – w 2022 r. wskutek wzrostu wysokości pensji minimalnej wzrosną także kary za brak polisy OC. I tak na przykład kierowcy samochodów osobowych, którzy nie opłacili polisy OC powyżej 14 dni zapłacą 6020 zł (5 600 zł obecnie), właściciele samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów - 9030 zł (dotychczas 8 400 zł), a pozostałych pojazdów 1003 zł (930 zł - dotychczas).

– W praktyce zapłata dodatkowej kwoty nałożonej przez UFG jest jedną z mniej dotkliwych „kar”, jakie mogą spotkać Polaków nieposiadających obowiązkowej polisy OC. Jeśli dojdzie do wypadku, a auto nie będzie ubezpieczone, sprawca zapłaci z własnej kieszeni za wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonego pojazdu lub w przypadku rannych czy ofiar – znaczne odszkodowanie – mówi Damian Andruszkiewicz, z Beesafe, cyfrowego startupu ubezpieczeniowego powiązanego z VIG i Compensa.

Jaka kara za brak OC w 2022 roku?

Wysokość opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2022 roku

gradacja opłatysamochody osobowesamochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusypozostałe pojazdyOC rolników
100%6 020 zł9 030 zł1 000 zł300 zł
50%3 010 zł4 520 zł500 zł
20%1 200 zł1 810 zł200 zł

Dla porównania tak kształtuje się taka kara w 2021 roku.

Wysokość opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2021 roku

gradacja opłatysamochody osobowesamochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusypozostałe pojazdyOC rolników
100%5 600 zł8 400 zł930 zł280 zł
50%2 800 zł4 200 zł470 zł
20%1 120 zł1 680 zł190 zł

Tablica rejestracyjna będzie przypisana do samochodu

Ministerstwo Infrastruktury podało informację, że po zakupie samochodu używanego będzie można zachować tablice rejestracyjne. Oznacza to, że możliwe będzie złożenie wniosku o rejestrację pojazdu z prośbą o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym właśnie tablicy rejestracyjnej. Dotyczy to pojazdów, które zostały wcześniej zarejestrowane w Polsce.

Nowy właściciel pojazdu będzie miał możliwość zachowania starych numerów samochodu, bez względu na to, z jakiego województwa pochodzi. Nieczytelne lub zniszczone tablice niestety zostaną odrzucone przez urzędników, do których wysłane zostanie pismo z prośbą o zachowanie numerów auta.

Czy zaoszczędzimy na tej zmianie?

Za wydanie tablic samochodowych zazwyczaj musieliśmy zapłacić 80 zł. Po wejściu nowych ustaleń zaoszczędzimy nie tylko na tej opłacie, ale również nie będziemy musieli ponosić kosztów za nalepkę kontrolną, która kosztuje około 15 zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie 31 stycznia 2022 roku.

Tymczasowo wycofamy pojazd z ruchu

W nowych przepisach, które planowane są na 2022 rok, uwzględniono również możliwość czasowego wycofania aut osobowych z ruchu. Zapis ten będzie dotyczył wyłącznie pojazdów uszkodzonych. Niestety w przypadku chwilowo nieużywanych samochodów osobowych nie będzie takiej możliwości.

W jakiej sytuacji będzie można złożyć wniosek o wycofanie pojazdu z ruchu?

Głównie w przypadkach, w których wystąpi konieczność naprawy samochodu, który został uszkodzony, np. w wyniku kolizji, która zasadniczo wpłynęła na elementy nośne konstrukcji pojazdu. Wówczas będzie można wycofać auto z ruchu na czas od 3 miesięcy do roku, lecz nie wcześniej niż po upływie 3 lat od poprzedniej daty wycofania go z ruchu.

Obecnie można już czasowo wycofać z ruchu pojazdy ciężarowe, a także przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej DMC od 3,5 tony oraz ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne i autobusy.

Jak przywrócić samochód do ruchu?

Ten proces będzie się wiązał z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego auta, które zostało już naprawione. Zmiana ma na celu ograniczenie kosztów ubezpieczenia pojazdu, co powinno ucieszyć wszystkich właścicieli aut zgłoszonych do wycofania z ruchu.

Niestety nowe przepisy nie są dla wszystkich zmotoryzowanych. W katalogu pojazdów, które będą miały możliwość czasowego wycofania z ruchu wciąż brakuje opcji wyrejestrowania pojazdów sezonowych, takich jak kampery, motocykle czy kabriolety.

Naklejka na szybę nie będzie obowiązkowa. Od kiedy?

Wszystko wskazuje na to, że 4 września 2022 roku przestanie obowiązywać naklejka z numerem rejestracyjnym na szybę. Ze jej wydanie pobierana jest opłata w wysokości 18,5 zł.  Do tego czasu za jej brak grozi mandat wynoszący od 20 do 500 zł.

Przegląd auta po nowemu

Nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od początku 2022 roku. Nadzór administracyjny nad przedsiębiorcami prowadzącymi Stacje kontroli Pojazdów  pozostanie w rękach starostów, ale sami diagności podlegać mają właśnie pod Transportowy Dozór Techniczny. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego ma przejąć dotychczasowe kompetencje MI w sprawie wydawania odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. Rocznie wpływa 1400  takich wniosków. Sama Procedura odstępstw od warunków technicznych dotyczy w szczególności pojazdów nienormatywnych, które nie spełniają wymagań m.in. w zakresie mas oraz wymiarów.

Jeśli właściciel auta spóźni się z przeglądem o 30 dni, będzie musiał zapłacić dwukrotność stawki. Jeśli pojawimy się w stacji kontroli na maksymalnie trzydzieści dni przed terminem, data kolejnego badania wyznaczona zostanie na równy rok od dnia, w którym wygasłaby ważność aktualnych badań

Na tym jednak nie koniec proponowanych zmian. Sesja zdjęciowa z autem podczas przeglądu technicznego pojazdu? Nowelizacja przepisów zakłada, że podczas przeglądu technicznego pojazdu, diagnosta wykonywał także zdjęcia kontrolowanego pojazdu, według odpowiedniego schematu.

Taki komplet zdjęć może być dowodem, że dane auto rzeczywiście zostało poddane kontroli technicznej. Można też będzie ocenić w jakim stanie się ono znajdowało.

Fotograficzna dokumentacja byłaby przechowywana w archiwum stacji przez okres pięciu lat od daty przeprowadzenia przeglądu. Właściciel pojazdu, który nie zgadza się na ocenę diagnosty, może wystąpić do Dyrektora TDT o przeprowadzenie ponownego badania na tej samej stacji kontroli pojazdów.

Niewykluczone, że w 2022 roku za przegląd zapłacimy więcej. Konkretne kwoty podwyżek nie zostały jeszcze zatwierdzone.

Opłaty za odholowanie pojazdu i postój na parkingu miejskim 2022 vs 2021

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 lipca 2021 roku wskazuje nowe maksymalne stawki za odholowanie różnego rodzaju pojazdów.

Będzie to w 2022 roku odpowiednio:

 • rower lub motorower: za usunięcie – 128 zł, za każdą dobę przechowywania – 24 zł;
 • motocykl: za usunięcie – 251 zł, za każdą dobę przechowywania – 33 zł;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: za usunięcie – 542 zł, za każdą dobę przechowywania – 46 zł;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: za usunięcie – 677 zł, za każdą dobę przechowywania – 60 zł;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: za usunięcie – 956 zł, za każdą dobę przechowywania – 86 zł;
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: za usunięcie – 1409 zł, za każdą dobę przechowywania – 154 zł;
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne: za usunięcie – 1714 zł, za każdą dobę przechowywania – 225 zł;
 • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego: za usunięcie – 128 zł, za każdą dobę przechowywania – 24 zł.

Dla porównania takie kwoty obowiązują w 2021 roku:

 • rower lub motorower:
 • za usunięcie – 123 zł

 • za każdą dobę przechowywania – 23 zł

 • motocykl:

  • za usunięcie – 242 zł
  • za każdą dobę przechowywania – 31 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

  • za usunięcie – 523 zł
  • za każdą dobę przechowywania – 44 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

  • za usunięcie – 653 zł

   za każdą dobę przechowywania – 57 zł (

 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

  • za usunięcie – 922 zł (+45 zł)
  • za każdą dobę przechowywania – 83 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

  • za usunięcie – 1360 zł (+52 zł)
  • za każdą dobę przechowywania – 148 zł
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

  • za usunięcie – 1654 zł (63 zł)
  • za każdą dobę przechowywania – 217 zł

Stawki mogą się różnić w poszczególnych regionach. Jeśli odholowanie pojazdu miało związek z jego nieprawidłowym lub utrudniającym ruch zaparkowaniem. W zależności od sytuacji kwota ta może się wahać od 100 do 1000 zł.

Podrożeją egzaminy na prawo jazdy?

Według najnowszej propozycji egzamin teoretyczny miałby podrożeć z obecnych 30 zł do 43 zł. Za egzamin praktyczny trzeba by z kolei zapłacić 200 zł zamiast dotychczasowych 140 zł. Wiążące decyzje jednak jeszcze nie zapadły

Starsze auta nie wjadą do miasta?

Od 24 grudnia 2021 roku, część z poruszających się po polskich drogach samochodów może nie wjechać do stref czystego transportu. Samorządy, na podstawie zmian wprowadzonych do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, mogą decydować jakie samochody będą mogły jeździć w wyznaczonych strefach czystego transportu.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności w specjalnych strefach transportu będą mogły poruszać się wyłącznie pojazdy bezemisyjne, jeżdżące na gaz ziemny i wodór oraz auta spalinowe spełniające określoną przez władze lokalne normę emisji spalin Euro. Podobnie jak w innych miastach Europy Zachodniej, najprawdopodobniej samorządy będą ograniczały wjazd autom starszym niż 15-20 lat, a więc nie spełniające emisji spalin zgodnej z normami Euro 3 lub 4. Od 24 grudnia 2021 roku taką strefę można utworzyć w każdej miejscowości, niezależnie od liczby jej mieszkańców. Będzie ona też mogła zostać wyznaczona w dowolnym miejscu określonym przez samorząd.

Gminy będą mogły ustanawiać opłaty, po zapłaceniu których poruszanie się po strefach czystego transportu będzie możliwe dla wszystkich aut. Także tych starszych.

Zobacz także: Toyota Corolla w wersji Cross

Rajd Pojazdów Zabytkowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na motofakty.pl Motofakty
Dodaj ogłoszenie