Zmiany dla kierowców 2022. Nowy taryfikator mandatów, punktów karnych i inne zmiany w prawie

Blanka Aleksowska, Bogusław Korzeniowski
Fot. Piotr Krzyżanowski
Fot. Piotr Krzyżanowski
Od 1 stycznia 2022 obowiązuje nowy taryfikator mandatów za wykroczenia drogowe. Kary za przekroczenie prędkości mogą wynieść nawet 2500 złotych. - Liczby zatrzymanych kierowców w tym roku są stosunkowo niskie. Kierowcy są zatem świadomi przepisów - mówi komisarz Robert Opas z z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Rozporządzenie w sprawie nowego taryfikatora mandatów opublikowano w Dzienniku Ustaw 30 grudnia - dosłownie w ostatniej chwili przed Nowym Rokiem. Z dniem 1 stycznia przepisy weszły w życie, zbierając pierwsze żniwo. Już w nocy z soboty na niedzielę policjanci drogowi ukarali wyraźnie wyższymi grzywnami kierowców, którzy spowodowali kolizje, przekroczyli prędkość lub prowadzili pojazd bez uprawnień.

Pierwsi kierowcy z mandatami według nowych stawek

- Nie prowadzimy statystyk dotyczących liczby mandatów czy punktów karnych. Możemy jednak powiedzieć, że w miniony noworoczny weekend, za przekroczenie prędkości o 50 km/h na obszarze zabudowanym, zatrzymano 29 kierowców. Dla porównania, w ubiegłym roku w tym samym okresie i z tego samego powodu zatrzymaliśmy 260 osób. To oznacza, że kierowcy znają przepisy, są świadomi kar za ich złamanie - mówi kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Nowe stawki mandatów są znacznie wyższe i dotkliwsze. Według rozporządzenia rządu, mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wyniesie do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy minimum 800 zł. Jeśli prędkość będzie przekroczona o 41-50 km/h, mandat wyniesie nawet 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - co najmniej 2500 zł. Wyższą grzywnę zapłacimy także za korzystanie z telefonu podczas jazdy - będzie to minimum 500 złotych. Tyle samo przyjdzie nam zapłacić również za przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub środka odurzającego na rowerze lub motocyklu poza wózkiem bocznym. Z kolei za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na przejście, będziemy musieli zapłacić co najmniej 1500 złotych.

- Nie zabrakło kierowców, którzy “załapali się” już na nowy taryfikator. Ciekawym przykładem jest kierująca, która omijała przed przejściem dla pieszych... oznakowany radiowóz. Otrzymała mandat w wysokości 1500 złotych. Kolejne znaczące wykroczenia popełniło dwóch kierowców, którzy pędzili po Trasie Siekierkowskiej. Jeden z nich jechał z prędkością 160 km/h, za co ukarany został mandatem 2500 złotych. Drugi, zatrzymany kilka godzin później, nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał bez uprawnień i z 2 promilami alkoholu w organizmie. Ten kierujący stanie przed sądem, gdzie górna granica grzywny wynosi obecnie 30 tysięcy złotych - relacjonuje kom. Opas.

Dane dotyczące mniejszej liczby zatrzymanych kierowców są optymistyczne, jednak nie można tego samego powiedzieć o liczbie wypadków drogowych oraz poszkodowanych. Jak wskazuje nasz rozmówca, w pierwszy dniach 2022 roku doszło do 62 wypadków drogowych, w których zginęło 13 osób. 67 osób zostało rannych. Funkcjonariusze drogowi zatrzymali także łącznie 589 kierowców w stanie nietrzeźwości.

- Większość wykroczeń, za które ukarano kierowców, to zapewne kolizje i przekroczenia prędkości - podkreśla kom. Opas.

Warto podkreślić, że mandaty mogą być nawet dwukrotnie wyższe za wykroczenia w warunkach recydywy.

Zmiany dla kierowców 2022

Punkty karne

Po pierwsze punkty karne staną się prawdziwym „batem na kierowców”. Nie dość, że punkty karne będą mogły zostać skasowane najwcześniej po 2 latach, to czas ich anulowania jest liczony nie od otrzymania punktów, ale od czasu zapłacenia nałożonej grzywny. Dodatkowo jednorazowo policjant będzie mógł nałożyć teraz na kierowcę maksymalnie 15 punktów karnych (dotychczas możliwe jest nałożenie najwyżej 10 punktów karnych podczas jednego zatrzymania).

Zmienia się też taryfikator punktów. Aż 12 wykroczeń jest zagrożonych 15 punktami, a jedno wykroczenie 13 punktami. Oto dokładny podział wykroczeń i przypisana im liczba punktów:

15 punktów karnych otrzymasz za:

 •  wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym;
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezatrzymanie się przez kierowcę do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym;
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 •  kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.

13 punktów karnych otrzymasz za:

 •  przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h.

10 punktów karnych otrzymasz za:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie lub  podnoszenie nie zostało ukończone;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1o osób lub więcej.

8 punktów karnych otrzymasz za:

 • zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych; sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pojazdom szynowym;
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej;
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania;
 • niestosowanie się kierowców do znaku „zakaz wyprzedzania” ( B-25 lub B-26);
 • naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi;
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach;
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi;
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi;
 • naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie.

Zmiany w taryfikatorze mandatów

W roku 2022 wykroczenia drogowe będą karane bardziej dotkliwie niż dotychczas, nie tylko poprzez nałożenie większej ilości punktów karnych. Odczuwalne będą też większe kary finansowe. Jak widać z zestawienia, szczególną uwagę przyłożono do bezpieczeństwa pieszych i do ponowienia tego wykroczenia.

 Minimalna kara za wyprzedzania na przejściu dla pieszych pieszego będzie wynosić 1 500 zł. Dodatkowo kierowca, który dopuścił się ponownego naruszenia przepisów względem bezpieczeństwa pieszego w ciągu 2 lat, może zostać ukarany kwotą ponad 3 000 zł.

Przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało karą w wysokości 800 zł. Ponowne dopuszczenie się tego wykroczenia w ciągu 2 lat od nałożenie pierwszej grzywny zostanie ukarane mandatem w wysokości 1600 zł.

Jazda bez odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu będzie skutkowała karą w wysokości od 1 tys. zł, aresztem lub ograniczeniem wolności. Ponowne dopuszczenie się tego wykroczenia w ciągu 2 lat od nałożenie pierwszej grzywny zostanie ukarane mandatem w wysokości od 2 tys. zł.

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających będzie skutkowało karą od 2,5 tys. zł lub karą aresztu, a prowadzenie po alkoholu pojazdu, który nie należy do pojazdów mechanicznych (czyli jazda rowerem lub hulajnogą), będzie zagrożone karą od 1 tys. zł.

Kara od 2 tys. zł będzie za wykroczenia w obrębie przejazdów kolejowych, np. omijanie zapór lub półzapór, wchodzenie na przejazd już podczas opuszczania rogatek (lub podczas ich podnoszenia), wjazd na przejazd, gdy nie ma za nim miejsca dla kolejnego pojazdu.

Dodatkowo od roku 2022 następuje podniesienie maksymalnej grzywny w kodeksie wykroczeń do 30 tys. zł (obecnie maksymalna wysokość wynosi 5 tys. zł).

Karanie za bezmyślną jazdę

Od 1 stycznia 2022 roku wysokość stawki ubezpieczenia będzie uzależniona od historii wykroczeń danego kierowcy. Ubezpieczyciele będą mieli wgląd do bazy CEPiK, a więc tym samym do informacji o wykroczeniach, jakich dopuścił się kierowca. Będą więc mieli wgląd do przyznanych punktów karnych i na tej podstawie mogą „dopasować ryzyko kierowcy”.

Towarzystwa ubezpieczeniowe będą mogły zatem uzależniać wysokość składki ubezpieczeniowej proponowanej kierowcom od liczby punktów karnych. Pozwoli to docenić bezpieczną jazdę niższymi kwotami ubezpieczeń OC.

Tyle teoria. Praktyka pokaże zapewne jednak, że dobrzy kierowcy zapłacą więcej, a osoby mające punkty karne, dużo więcej.

Rejestracja pojazdów

Od roku 2018 w wydziałach komunikacji pojawiły się zmniejszone tablice rejestracyjne. Są one przeznaczone dla pojazdów, które fabrycznie nie są przystosowane do montażu, standardowych w Europie, podłużnych tablic rejestracyjnych. Szybko stały się jednak obiektem „tuningu wizualnego”.

Stąd też od 4 grudnia 2020 roku w Prawie o ruchu drogowym pojawiły się zapisy, które precyzyjnie wskazują, do jakich aut mogą być montowane małe tablice rejestracyjne. Czytamy tam, że zabrania się:

umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone;

umieszczania na pojeździe zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej.

Nowo obowiązujące przepisy jednoznacznie stanowią zatem, że auta z miejscem na standardową, podłużną tablicę nie mogą mieć małych „blach”.

Zatem, jeśli małe tablice są zamontowane w samochodzie innym niż wskazuje przepis, pojazd nie spełnia wymagań technicznych. Nie ma zatem szans na uzyskanie pozytywnego corocznego badania technicznego.

Według diagnosty, z którym rozmawialiśmy na ten temat, w roku 2022 będzie większa kontrola badań w tym zakresie. Oznacza to, że diagnosta nie przymknie już oka na takie tablice, gdyż naraża się na kłopoty. Tym bardziej, że samochody takie mają być częściej sprawdzane przez Policję na drodze.

Co więcej, za montaż mniejszych tablic niezgodnie z przepisami grożą sankcje, łącznie z więzieniem.

Aby uzyskać mniejsze „blachy” nie musimy bowiem udowadniać, że nasze auto ma nietypowe zderzaki. Zgłaszamy ten fakt podczas rejestracji, ale urząd nie sprawdza, czy oświadczenie jest zgodne z prawdą. Nikt nie weryfikował dotychczas prawdziwości składanych deklaracji w urzędach.

Obecnie, gdy okaże się, że właściciel podał nieprawdę, urzędnik może skierować sprawę do sądu. Składanie fałszywych oświadczeń jest zaś związane z przestępstwem wg kodeksu karnego.

Pozostawienie numeru rejestracyjnego używanego auta

31 stycznia 2022 ma wejść w życie przepis umożliwiający nabywcy używanego pojazdu, pozostawienie numeru rejestracyjnego, którym posługiwał się poprzedni właściciel auta. Będzie to nawet wtedy, gdy pojazd był uprzednio zarejestrowany w zupełnie innym województwie. To duże ułatwienie i oszczędność prawie 100 zł (tablice 80 zł, nalepka kontrolna 18,5 zł).

Wymogiem jest jednak, spełnienie dwóch zasad:

 Po pierwsze tablice muszą mieć obowiązujący obecnie wzór, czyli. białe tło i znaczek Unii Europejskiej;

 Po drugie tablice muszą być czytelne i nie mogą być zniszczone.

Obydwa czynniki oceniać będzie urzędnik w wydziale komunikacji, podczas rejestracji pojazdu.

Zmiany dla kierowców 2022 - podsumowanie

Tak więc w roku 2022 czekają nas ułatwienia w rejestracji samochodów i potężne kary za nieprzestrzeganie przepisów. Nie można pobłażać piratom drogowym i należy chronić innych uczestników ruchu, ale... kierowca to nie jedyny winny wypadów, a tylko od niego cokolwiek wymagamy. Według zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego, za wypadek odpowiadają trzy czynniki: kierowca, pojazd i droga.

Zobacz także: Kia Sorento 1.6 T-GDI PHEV 265 KM. Prezentacja modelu

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na motofakty.pl Motofakty