Nowy taryfikator punktów karnych. Dużo łatwiej stracisz prawo jazdy! Znamy szczegóły

Mariusz Michalak
Fot. Łukasz Kaczanowski
Fot. Łukasz Kaczanowski
Udostępnij:
O tym, że punkty karne mają kasować się dopiero po upływie dwóch lat, a nie po roku informowaliśmy już wcześniej. Teraz poznaliśmy dokładne założenia nowego taryfikatora mandatów, który prawdopodobnie zacznie obowiązywać już 1 grudnia br.

Punkty karne trafią na konto jeśli zostały przypisane do danego wykroczenia. Obecnie prawo jazdy stracą kierowcy, którzy przekroczą limit 24 punktów karnych, a jeśli kierowca posiada prawo jazdy krócej jak rok, limit punktów wynosi 20. Limit nie ulegnie zmianie.

[b]Punkty karne 2021.[/b] Kiedy obecnie punkty karne zostaną usunięte?

  • gdy minie rok od dnia popełnienia naruszenia (naruszenie się przedawni),
  • gdy ukończysz szkolenie, które pozwala zmniejszyć liczbę punktów karnych – jeśli przed jego rozpoczęciem miałeś mniej niż 24 punkty karne (mniej niż 20 punktów karnych – jeżeli to twoje pierwsze prawo jazdy i masz je krócej niż rok). Takie szkolenia organizuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD). Pamiętaj, że możesz uczestniczyć w szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Po szkoleniu suma aktywnych punktów karnych zmniejszy się o 6 najstarszych punktów.

Wyjątkowo punkty karne nie znikną z konta w 2 wymienionych przypadkach – jeżeli suma twoich _tymczasowych punktów karnych_ i _aktywnych_ _punktów karnych_ przekracza dozwolony limit 24 punktów (20 punktów – jeżeli to twoje pierwsze prawo jazdy i masz je krócej niż rok).

  • _Tymczasowe punkty karne_ to punkty z naruszeń, za które nie przyjęto mandatu_ – _nie są jeszcze naliczone na konto, czekają na orzeczenie sądu.
  • _Aktywne punkty karne_ to punkty, które masz na koncie.

[b]Punkty karne. Takich zmian chce rząd [/b]

Zaproponowano zmianę systemu dotyczącego punktów karnych. Projekt zakłada, że punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat. Na tym nie koniec nowości.  Za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10;

Nie będzie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu. Uzależniono też wysokość składki OC od liczby punktów karnych: umożliwiono udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Propozycje zmian w taryfikatorze punktów karnych:

15 punktów:
- naruszenie zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 173 i art. 174 Kodeksu karnego (dotyczą spowodowania lub bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym), art. 177 Kk (dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym osoba poniosła śmierć albo odniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu, lub obrażenia ciała) oraz art. 178b Kk (dotyczy niezatrzymania się do kontroli i kontynuowania jazdy pomimo użycia sygnałów dźwiękowych i świetlnych oraz polecenia zatrzymania pojazdu),
- kierowanie w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie,
- kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
- ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym,
- wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub na nie wchodzącemu,
- nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd,
- niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
- niezatrzymanie się do kontroli,
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h,
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym,
- naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

13 punktów:
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h.

10 punktów:
- nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
- naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej,
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h,
- objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjazd na przejazd, jeśli opuszczanie zostało rozpoczęte lub nie zostało zakończone,
- wjazd na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
- przewóz 10 lub więcej osób w niewłaściwy sposób (pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu lub gdy liczba przewożonych osób przekracza dopuszczalny konstrukcyjnie limit).

9 punktów:
- przewóz 9 osób w niewłaściwy sposób; chodzi np. o przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu.

8 punktów:
- używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby w pojeździe lub poza nim,
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania,
- niezastosowanie się do sygnałów świetlnych,
- niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem,
- niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo, pojazdom szynowym, rowerzystom,
- naruszenie zakazu wyprzedzania: przy dojeździe do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi, niezastosowanie się do znaku zakazu wyprzedzania,
- naruszenie zakazu cofania na autostradzie lub drodze ekspresowej,
- zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia lub przejazdu,
- przewóz 8 osób w niewłaściwy sposób.

7 punktów:
- nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania,
- przewóz 7 osób w niewłaściwy sposób.

6 punktów:
- naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni,
- naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które nie spowodowało uszkodzeń ciała,
- spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania, strefą ruchu,
- jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych,
- naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych,
- naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu, który uniemożliwia pieszym dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku,
- niezatrzymanie przed znakiem "stop",
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h,
- wyprzedzanie z niewłaściwej strony,
- zwiększenie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym,
- wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym,
- przewożenie dziecka w sposób niezgodny z przepisami,
- przewóz 6 osób w niewłaściwy sposób.

5 punktów:
- niestosowanie się do znaków: "zakaz wjazdu", "zakaz ruchu w obu kierunkach", "zakaz skręcania w lewo" lub "zakaz skręcania w lewo", "nakaz jazdy...", kierunków na pasach ruchu określających dozwolony kierunek jazdy lub sposób ich wykorzystania, "strzałka kierunkowa", "linia podwójna ciągła",
- parkowanie na miejscach przeznaczonych tylko dla osób z niepełnosprawnościami,
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: podczas zmiany pasa ruchu, podczas włączania się do ruchu, przy przecinaniu się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
- nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu,
- naruszenie zakazu zawracania,
- korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,
- ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu,
- kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień,
- przewóz 5 osób w niewłaściwy sposób.

4 punkty:
- niestosowanie się do znaków: "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka",
- niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych świateł: od zmierzchu do świtu, w tunelu niezależnie od pory doby,
- przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa i używaniu kasków,
- przewóz 4 osób w niewłaściwy sposób.

3 punkty:
- niestosowanie się do znaków: B-3 do B-7 "zakaz wjazdu...",
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h,
- pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia,
- korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami,
- nieuprawnione umieszczenie w pojeździe lub na nim urządzeń z pojazdów uprzywilejowanych, np. wysyłających sygnały świetlne lub dźwiękowe,
- wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego organów kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia gotowego do użycia,
- zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych albo innych znaków, które powinny być widoczne,
- przewóz 3 osób w niewłaściwy sposób,
- naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub zajmujących się załadunkiem, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik: gdy ich liczba przekracza 5 lub znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy.

2 punkty:
- niestosowanie się do znaków: B-13 do B-19 "zakaz wjazdu...", B-35 do 39 dotyczących zakazu postoju lub ograniczonego postoju,
- utrudnianie lub tamowanie ruchu,
- jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym,
- niestosowanie się podczas jazdy do używanie świateł: w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu,
- naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych: przednich, tylnych,
- naruszenie zakazu cofania: w tunelu, na moście lub wiadukcie,
- omijanie pojazdu z niewłaściwej strony,
- naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju,
- naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej",
- naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego lub kasku,
- wjechanie na skrzyżowanie, jeśli nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy,
- wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe lub pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy podporządkowane MON,
- naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci i młodzieży przez kierującego pojazdem lub autobusem szkolnym,
- naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób z niepełnosprawnościami przez kierującego pojazdem,
- przewóz 2 osób w niewłaściwy sposób,
- naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie,
- naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy.

1 punkt:
- niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, które nie zostały wcześniej wyszczególnione,
- kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu,
- ozdabianie tablic rejestracyjnych lub umieszczanie napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic,
- naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci i młodzieży przez kierującego innym pojazdem,
- naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób z niepełnosprawnościami przez kierującego innym pojazdem,
- przewóz 1 osoby w niewłaściwy sposób.

Zobacz także: Elektryczny Fiat 500

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Akcja policji w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo pieszych

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Motofakty
Dodaj ogłoszenie