Nowy taryfikator mandatów

Łukasz Witkowski
Uwaga kierowcy! 18 października wszedł w życie nowy taryfikator mandatów. Reguluje on wysokość kar za wszystkie typy wykroczeń, ustalając ich górne granice.

 
Teraz, za przekroczenie prędkości, np. o 30 km/h, zapłacimy maksymalnie 200 złotych. Policjant nie będzie miał prawa wlepić nam 500 zł, tylko dlatego, że źle nam z oczu patrzy.
- To bardzo korzystna zmiana, powiedziałbym... zmiana na lepsze - stwierdza nadkom. Janusz Staniszewski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP Gdańsk. - Ograniczy na pewno, tzw. samowolę funkcjonariuszy. Kary nie będą aż tak dużej rozpiętości.
 
Rozporządzenie MSWiA z 11 października 2002 roku dokładnie określa wysokość wszystkich mandatów. Jego większą część podajemy.
- Ceny wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, powinny być z góry ustalone. Zmiany są więc w moim przekonaniu w porządku - mówi Lesław Orski, kierowca rajdowy, prezes Automobil Klubu Orski.
 
Chociaż nowy taryfikator mandatów obowiązuje od prawie dwóch tygodni, większa część komend miejskich i powiatowych policji w kraju nie miała go jeszcze w rękach. Funkcjonariusze wożą ze sobą tylko ksero ministerialnego rozporządzenia.
 
- Z tym jest różnie. Niektóre jednostki we własnym zakresie wyposażą się w taryfikator, do niektórych trafią one prosto z Warszawy - dodaje nadkom. Janusz Staniszewski. - Np. gdańska drogówka już go przygotowuje. W wersji książkowej, oprócz wysokości kar, znajdzie się również miejsce na punkty karne, które pozostają bez zmian.
 
Gdańscy policjanci dobrze wypowiadają się na temat taryfikatora. Twierdzą, że jego wprowadzenie było koniecznością.
- Teraz wszystko jest jasne. Złamiesz przepis i wiesz, ile za to zapłacisz. Nie będzie to tylko zależało od funkcjonariuszy - mówi nadkom. Wojciech Bartusik, zastępca naczelnika sekcji ruchu drogowego KMP w Gdańsku.
 
Spis treści

A. Przepisy o ruchu pieszychB. Przepisy dotyczące ruchu pojazdówI. Zasady ogólne i przepisy porządkowe
II. Włączanie się do ruchu
III. Prędkość i hamowanie
IV. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
V. Wymijanie, omijanie i cofanie
VI. Wyprzedzanie
VII. Przecinanie się kierunków ruchu
VIII. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
IX. Holowanie
X. Zatrzymanie i postój
XI. Używanie świateł zewnętrznychC. KierującyD. Inne wykroczenia
NARUSZENIEGRZYWNA W ZŁ
A. Przepisy o ruchu pieszych
Wchodzenie na jezdnię:a) bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym również na przejściach dla pieszychdo 200
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogido 200
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni się one znajdujądo 100
Niestosowanie się do znaków lub sygnałów drogowych dotyczących ruchu pieszychdo 100
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogido 100
Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowiskodo 100
Przebieganie przez jezdniędo 50
Chodzenie po torowiskachdo 100
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczaniedo 160
Naruszenie przepisów o obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi (ścieżki) dla pieszych, a w razie ich braku - z poboczado 100
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogido 40
Naruszenie przepisów o obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugimdo 100
Naruszanie przepisów dotyczących pieszych poruszających się w kolumnachdo 100
Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowiskodo 100
Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszychdo 100
Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach (ścieżkach) dla rowerówdo 50
B. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
I. Zasady ogólne i przepisy porządkowe
Niestosowanie się do obowiązku ruchu prawostronnegodo 200
Naruszenie obowiązku jazdy po prawej jezdni na drogach o dwóch jezdniach albo obowiązku zajmowania pasów ruchu znajdujących się na prawej połowie jezdni na jezdniach dwukierunkowych o co najmniej czterech pasach ruchudo 200
Naruszenie obowiązku jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdnido 200
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchudo 200
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem idącą obok takiego pojazdudo 100
Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdemdo 300
Niekorzystanie, pomimo takiego obowiązku, z pasów bezpieczeństwa podczas jazdydo 150
Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisamido 150
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających, pomimo takiego obowiązku, z pasów bezpieczeństwado 150
Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznymdo 200
Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających, pomimo takiego obowiązek, hełmu ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznymdo 200
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocykludo 200
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdemdo 200
Otwieranie drzwi pojazdu, pozostawianie otwartych drzwi lub wysiadanie z pojazdu bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnieniado 200
Wjeżdżanie na pas między jezdniamido 160
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku, w tym:a) nieprzedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadkudo 200
b) nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitych lub rannychdo 300
Dopuszczenie, wbrew obowiązkowi opieki lub nadzoru, do przebywania małoletniego do lat 7 na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowegodo 300
Nieużywanie przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznymdo 160
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowegodo 300
II. Włączanie się do ruchu
Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchudo 400
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanymdo 400
Naruszenie obowiązków kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnegodo 400
III. Prędkość i hamowanie
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:1) do 10 km/h do 50
2) o 11-19 km/h od 50do 100
3) o 20-30 km/h od 100do 200
4) o 31-40 km/h od 200do 300
5) o 41-50 km/h od 300do 400
6) o 51 km/h i więcej od 400do 500
Jazda z prędkością niezapewniającą panowania nad pojazdemdo 300
Hamowanie w sposób powodujący utrudnienie ruchudo 300
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującymdo 400
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimido 300
Przekraczanie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdudo 400
IV. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu bez zachowania szczególnej ostrożnoścido 400
Zawracanie:a) w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnićdo 400
b) w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowychdo 400
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewrudo 300
Naruszenie obowiązku odpowiedniego umiejscowienia pojazdu przed skręceniemdo 300
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchudo 500
Naruszenie obowiązku sygnalizowania zawczasu i wyraźnie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu albo zaprzestania sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewrudo 200
V. Wymijanie, omijanie i cofanie
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, w tym spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwado 500
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchudo 400
Utrudnianie ruchu podczas cofaniado 300
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktachdo 300
VI. Wyprzedzanie
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimido 500
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimido 500
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się, czy:1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudniania komukolwiek ruchudo 400
2) kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzaniado 400
3) kierujący jadący przed nim na tym samym pasie ruchu nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchudo 400
Naruszenie zakazu wyprzedzania:a) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesieniado 500
b) na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymido 500
c) na skrzyżowaniachdo 500
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych (tramwajowych) lub bezpośrednio przed nimido 500
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępudo 300
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanymdo 400
Niestosowanie się do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia przez kierującego pojazdem wolnobieżącym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnikado 300
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanymdo 500
VII. Przecinanie się kierunków ruchu
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym:a) znajdującym się na oznakowanym przejściudo 500
b) przy skręcaniu w drogę poprzecznądo 500
c) przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę (ścieżkę) dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się na tej samej powierzchnido 500
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi:a) znajdującemu się na przejeździe da rowerzystówdo 500
b) przy przejeżdżaniu przez drogę (ścieżkę) da rowerów poza jezdniądo 500
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowejdo 500
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:a) na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnejdo 500
b) pojazdom szynowymdo 500
c) w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunku ruchu pojazdówdo 500
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwedo 500
Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg, lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowymdo 300
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki da pasażerów na przystankudo 200
Naruszenie zakazu:a) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończonedo 500
b) wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdydo 500
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych:a) pojazdem silnikowymdo 400
b) innym pojazdemdo 100
Naruszenie przez kierującego zakazu:a) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdydo 500
b) rozdzielania kolumn pieszychdo 400
VIII. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrzado 300
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogido 200
Naruszenie zakazu:a) nadużywania sygnałów dźwiękowych lub świetlnychdo 100
b) używania sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanymdo 100
c) ostrzegania światłami drogowymi w warunkach, w których mogło to spowodować oślepienie innych kierującychdo 200
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrzado 160
IX. Holowanie
Naruszenie przez kierującego warunków holowania, w tym:a) holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnieńdo 400
b) holowanie pojazdu:
- na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowydo 300
- na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowedo 300
Naruszenie zakazu holowania:a) pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcachdo 400
b) pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomionydo 300
c) więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowegodo 300
d) pojazdem z przyczepą (naczepą)do 300
Naruszenie przez kierującego warunków holowania, w tym:a) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijaniado 100
b) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującymdo 200
c) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanegodo 200
d) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującymdo 100
e) niewłaściwe oznakowanie holu albo brak takiego znakowaniado 100
X. Zatrzymanie i postój
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchudo 300
Naruszenie zakazu zatrzymywania pojazdu:a) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowaniado 400
b) na przejściach dla pieszych lub na przejazdach dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tymi przejściami lub przejazdami lub za nimi na drogach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchudo 300
c) w tunelu, na moście lub na wiadukciedo 300
d) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę liniędo 160
e) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdnido 160
f) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłaniado 160
g) przy lewej krawędzi jezdnido 160
h) na pasie między jezdniamido 200
i) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek komunikacji publicznej, a na przystanku z zatoką - na całej jej długoścido 200
j) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchudo 160
k) na drodze (ścieżce) dla rowerówdo 160
Naruszenie zakazu pozostawiania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) w czasie postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku lub zapobieżenia uruchomieniu pojazdu przez osobę niepowołanądo 200
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadkudo 200
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodnikudo 200
Naruszenie nakazu:a) zatrzymywania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niejdo 100
b) umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanymdo 300
Naruszenie zakazu postoju:a) w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazddo 200
b) w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdudo 200
c) przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreskądo 200
d) w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone w tym celudo 200
e) na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dmc przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 mdo 200
XI. Używanie świateł zewnętrznych
Jazda bez wymaganych przepisami świateł:a) od zmierzchu do świtudo 400
b) w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutegodo 200
c) w tuneludo 200
d) przez kierującego motocyklem, motorowerem lub pojazdem szynowymdo 160
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widocznoścido 300
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisamido 160
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowychdo 200
Używanie "szperacza" podczas jazdydo 160
C. Kierujący
Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nieposiadającą:a) w ogóle uprawnień do kierowania pojazdamido 500
b) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdudo 500
Kierowanie bez uprawnień innymi pojazdamido 200
Kierowanie pojazdem przez osobę niesprawną pod względem fizycznymdo 300
Kierowanie pojazdem przez osobę niemającą przy sobie wymaganych dokumentówdo 200
Niepoddanie się:a) kontrolnym badaniom lekarskimdo 200
b) badaniom psychologicznymdo 200
D. Inne wykroczenia
Niezastosowanie się do obowiązku ułatwienia przejazdu pojazdu uprzywilejowanegodo 500
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnieńdo 500
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

NOWY ODCINEK OBWODNICY WSCHODNIEJ_

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na motofakty.pl Motofakty