Nowe auta. Rejestracje samochodów osobowych i dostawczych w lipcu 2020r.

Stanisław Rochowicz/ SAMAR
Jak podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że liczba zarejestrowanych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t spadła w lipcu 2020 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, była natomiast wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca (czerwca 2020 roku). Skumulowana liczba rejestracji po siedmiu miesiącach 2020 r. jest niższa od tej zanotowanej w 2019 roku.Fot. Marzena Bugala-Azarko
Jak podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że liczba zarejestrowanych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t spadła w lipcu 2020 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, była natomiast wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca (czerwca 2020 roku). Skumulowana liczba rejestracji po siedmiu miesiącach 2020 r. jest niższa od tej zanotowanej w 2019 roku.Fot. Marzena Bugala-Azarko
Udostępnij:
Jak podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że liczba zarejestrowanych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t spadła w lipcu 2020 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, była natomiast wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca (czerwca 2020 roku). Skumulowana liczba rejestracji po siedmiu miesiącach 2020 r. jest niższa od tej zanotowanej w 2019 roku.

Rynek samochodów o DMC do 3,5 tony

Rynek nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, choć nadal boryka się ze skutkami pandemii koronawirusa, zanotował w lipcu znacznie mniejszy spadek sprzedaży niż w kwietniu i maju (gdy sięgał on kilkudziesięciu procent), a także niż w czerwcu br. Trzeci miesiąc z rzędu rośnie natomiast liczba zarejestrowanych samochodów w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Tendencja powolnego wzrostu popytu to efekt kumulacji wielu czynników, takich jak adaptacja społeczeństwa do życia z koronawirusem, sukcesywne łagodzenie obostrzeń z nim związanych, czy „odmrożenie” gospodarki przez władze. W efekcie klienci zaczęli stopniowo wracać do salonów samochodowych i realizować odłożone w marcu, kwietniu czy maju decyzje o zakupie samochodów. Jednocześnie importerzy, dealerzy oraz niezależne firmy coraz częściej oferują sprzedaż aut za pośrednictwem Internetu, co ogranicza do minimum potrzebę osobistego kontaktu ze sprzedawcą.

Według prognoz IBRM Samar, sprzedaż w 2020 roku w Polsce samochodów o DMC do 3,5T wyniesie ok. 475 tys. egzemplarzy. W przypadku samochodów osobowych szacunki wskazują na 420 tys. aut, a pojazdów dostawczych – 55 tys. egzemplarzy.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w lipcu 2020 roku zarejestrowano w Polsce 48 260 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 11,93% (-6 537 szt.) mniej niż rok wcześniej oraz o 17,93% (+7 336 szt.) więcej niż w czerwcu 2020 roku. Dane skumulowane (252 710 szt.) wykazują spadek sprzedaży w 2020 roku o 31,36% (-115 474 szt.).

Wszystkie marki z pierwszych dziesięciu zanotowały mniej zarejestrowanych aut, licząc rok do roku. Największy spadek zanotowała Dacia - o 45,97 %.

Około 9,90% aut (4 350 szt.) spośród zarejestrowanych w Polsce w lipcu 2020 roku zostało najprawdopodobniej wywiezionych z kraju zaraz po rejestracji w ramach tzw. reeksportu. Pod względem udziału reeksportu w rynku jest to spadek wobec poprzedniego miesiąca.

Poziom reeksportu w porównaniu do lipca 2019 wzrósł o 4,49%. Wynik ten może jeszcze ulec zmianie, gdyż część firm zajmujących się tego rodzaju działalnością notowana jest w grupie klientów indywidualnych (tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem.

Uwzględnienie reeksportu wpływa na finalną wielkość polskiego rynku, który w lipcu 2020 roku wchłonął niecałe 44 tys. aut. Wynik ten również może jeszcze ulec zmianie, gdyż w momencie przygotowania niniejszej informacji prasowej nie wszystkie dane były dostępne.

Rynek samochodów osobowych

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w lipcu 2020 r. zarejestrowano w Polsce 42 432 samochody osobowe, o 13,52% (-6 633 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 18,54% (+6 435 szt.) więcej niż w czerwcu 2020 r. Dane skumulowane wykazują spadek sprzedaży. W 2020 roku zarejestrowano w Polsce dotychczas 222 260 samochodów osobowych, o 32,11% mniej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (-105 135 szt.).

Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (bez uwzględnienia reeksportu), sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być niezła. Według ACEA (która w swych statystykach dot. polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy) Polska zakończyła czerwiec 2020 rok na 7. pozycji wśród 30 rynków Europy (ostatnie dostępne dane). Cieniem na rezultatach kładzie się pozycja naszego kraju w rankingu opracowanym na bazie tzw. wskaźnika chłonności rynku.

Spojrzenie na rynek z tej perspektywy znacząco zmienia ocenę sytuacji na rynku. Wartość wskaźnika na poziomie 47 szt., plasuje Polskę dopiero na 24. pozycji pośród 30 krajów notowanych w rankingu. To zdecydowanie słaby rezultat. Przed Polską klasyfikowane są m.in.: Estonia (65 samochodów na 1000 mieszkańców), Czechy (93 szt. na 1000 mieszkańców) oraz Słowenia (141 szt. na 1000 mieszkańców). Średni wskaźnik chłonności dla krajów UE wyniósł w czerwcu 2020 roku (ostatnie dostępne dane) 103 zarejestrowane samochody na 1 000 mieszkańców.

Po uwzględnieniu dotychczasowych szacunków dotyczących tzw. reeksportu (w lipcu br. ok. 4 350 sztuk) sytuacja na rynku aut osobowych wygląda inaczej. Liczba zarejestrowanych w tym miesiącu aut osobowych, które pozostały w kraju to około 38 tys. szt. Udział reeksportu w sprzedaży samochodów osobowych w tym miesiącu wyniósł ok. 10,25%, ale jego rzeczywisty udział po uwzględnieniu czynników wymienionych wcześniej będzie wyższy.

W lipcu 2020 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 26,42%. Udział firm osiągnął poziom 73,58%.

W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 31 220 aut. Udział klientów firmowych w 2020 roku wyniósł 69,58%. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie „osób fizycznych”. Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się jeszcze bardziej zwiększyć.

Uwzględnienie reeksportu dodatkowo komplikuje obraz, gdyż jak już wspomniano, część z samochodów (ok. 4 350 szt.) wykazywanych jako kupione i zarejestrowane w kraju przez klientów instytucjonalnych oraz część klientów indywidualnych, w rzeczywistości krótko po rejestracji została lub zostanie wywieziona za granicę.

Z pierwszych piętnastu marek klasyfikowanych na liście rankingowej (r/r) wzrost zanotowała jedna marka – Audi, o 4,05%, pozostałe zanotowały spadek liczby aut zarejestrowanych w 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, w tym największy - Opel, o 63,50%.

Tytuł lidera rynku odzyskała Skoda. W 2020 roku klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 30 837 aut tej marki, o 23,68% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział Skody w rynku wyniósł 13,87%. Na pozycji wicelidera znalazła się Toyota, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 30 730 szt., o 15,84% mniej niż w 2019 roku. Udział marki wyniósł 13,83%. Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. W 2020 roku klienci niemieckiego producenta zarejestrowali 19 146 samochodów, o 40,45% mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 8,61%. Na czwartej pozycji była KIA, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 13 319 szt., o 22,55% mniej niż w 2019 roku. Udział marki w polskim rynku wyniósł 5,99%. Na piątej pozycji znalazło się Renault. W 2020 r. zarejestrowano dotychczas 11 158 aut tej marki, o 33,14% mniej niż w 2019 roku. Udział marki w rynku wyniósł 5,02%.

Najczęściej kupowanym modelem w 2020 roku jest Toyota Corolla (9 154 szt.; -7,91% r/r), za którą uplasowała się Skoda Octavia (9 088 szt.; -25,18% r/r) oraz Toyota Yaris (7 733 szt. -5,19% r/r), następnie Skoda Fabia (7 365 szt.; -31,55/r), a za nią Dacia Duster (6 265 szt.; -33,71% r/r).

Najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Toyota Yaris (4 459 szt.; +8,12%), na drugim miejscu - Dacia Duster (2 924 szt.; -51,30%), na trzecim Toyota Corolla – (2 729 szt.; -10,67%), na czwartym – Skoda Fabia (2 131 szt.; -39,29%), a na piątym – Fiat Tipo (1 904 szt.; -35,37%).

Wśród klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem jest Skoda Octavia (7 329 szt.; -25,60%). Na drugim miejscu jest Toyota Corolla (6 425 szt.; -6,68%), na trzecim Skoda Fabia (5 234 szt.; -27,80%), czwartym – Renault Clio (3 570 szt.; -18,21%), piątym – VW Golf (3 349 szt.; -50,48%).

Rynek samochodów dostawczych

Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów w lipcu 2020 roku zarejestrowano w Polsce 5 828 samochodów dostawczych, o 1,67% (+96 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 13,67% (+701 szt.) więcej niż w czerwcu 2020 roku. W 2020 roku zarejestrowano w Polsce 30 450 samochodów dostawczych, o 25,35% mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Wśród 15 pierwszych marek na liście rankingowej, 13 zanotowało spadek liczby aut zarejestrowanych w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku, w tym najwyższy spadek zanotowała Dacia - o 43,79%. Wynik dwóch marek wzrósł, w tym najbardziej Mitsubishi o 41,01%.

Tytuł lidera rynku w 2020 roku utrzymało Renault. Klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 4 241 aut tej marki, o 28,11% mniej niż w 2019 roku. Udział Renault w polskim rynku aut dostawczych wyniósł 13,93%.

Na pozycji wicelidera znalazł się Ford, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 4 114 szt., o 19,90% mniej niż w 2019r. Udział marki w rynku wyniósł 13,51%.

Na trzecim miejscu jest Fiat. W 2020r. klienci tego producenta zarejestrowali dotychczas 3 992 pojazdy dostawcze, o 36,90% mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 13,11%.

Na czwartej pozycji znalazł się Mercedes, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 3 447 szt., o 9,76% mniej niż w 2019r. Udział marki w polskim rynku wyniósł 11,32%.

Na piątej pozycji uplasował się Volkswagen. W 2020r. zarejestrowano 2 793 aut dostawczych tej marki, o 37,19% mniej niż w analogicznym okresie 2019r. Udział marki wyniósł 9,17%.

Najczęściej kupowanym modelem auta dostawczego w 2020 r. jest dotychczas Renault Master (3 475 szt.; -27,35% r/r). Na drugiej pozycji uplasował się Fiat Ducato – (3 135 szt.; -7,11%), na trzeciej Mercedes Sprinter (2 828 szt.; -6,14% r/r), a na czwartej Iveco Daily (2 257 szt.;-23,85%). Pierwszą piątkę zamyka Ford Transit (1 610 szt.; -25,05%).

Zobacz także: Testujemy Volkswagena Polo 

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Mega

Mega Zestaw Narzędzi 144Elem. 58144

343,33 zł176,95 zł-48%
miejsce #2

Bosch

Bosch Zestaw Narzędzi X-line All In One 111 2607017394

380,95 zł245,70 zł-36%
miejsce #3

Knipex

Wiha zestaw Best-of VDE, 12 szt. 36389

989,00 zł873,04 zł-12%
miejsce #4

Makita

Makita Zestaw narzędzi P-90532

676,99 zł635,79 zł-6%
Materiały promocyjne partnera

Jakub Wiech: Ceny ropy naftowej wracają do poziomu sprzed wojny

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Motofakty
Dodaj ogłoszenie