Jak najkorzystniej ubezpieczyć samochód

Małgorzata Stuch
Obowiązkowe jest tylko komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC. Ale ważne są też ubezpieczenia autocasco (AC), od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), assistance oraz zielona karta.

Obowiązkowe jest tylko komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - OC. Ale ważne są też ubezpieczenia autocasco (AC), od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), assistance oraz zielona karta.

 

W firmie ubezpieczeniowej pomogą ci dobrać ubezpieczenie na miarę twoich potrzeb i możliwości. Wiele firm oferuje zniżkę, jeśli kupisz ubezpieczenia w pakiecie.

Co da ubezpieczenie OC

Polisa OC zabezpiecza pokrycie kosztów, zarówno naprawy samochodu (tzw. szkody na mieniu), jak i ewentualnego leczenia poszkodowanych (tzw. szkody osobowe). OC obejmuje też szkody powstałe podczas wsiadania do auta lub wysiadania z niego, załadunku i rozładunku oraz podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

Jak najkorzystniej ubezpieczyć samochód

UWAGA! W większości przypadków samochód ubezpieczony przy rejestracji musi mieć polisę OC aż do jego wyrejestrowania. Ubezpieczenie OC trzeba płacić nawet wtedy, kiedy samochód np. stoi, bo nie nadaje się do użytku.

Dowód ubezpieczenia OC należy zawsze mieć ze sobą. Jeżeli nie masz polisy (np. zostawiłeś ją w domu), zostaniesz ukarany, nawet jeśli masz opłaconą składkę.

Wysokość kary zależy od rodzaju pojazdu:

- samochody osobowe - 500 euro

- ciężarówki i autobusy - 800 euro

- pozostałe pojazdy - 100 euro

(równowartość kary w złotych ustalana jest według kursu średniego ogłaszanego przez NBP w roku kontroli).

Jeżeli zatrzyma cię drogówka, dostaniesz również mandat. Policjant może nawet zabrać dowód rejestracyjny, samochód, a ciebie dodatkowo obciążyć kosztami holowania na policyjny parking.

Gdy nie wykupisz ubezpieczenia OC i spowodujesz wypadek, twoje zobowiązania przejmie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dostaniesz nie tylko wysoką karę, ale dodatkowo z własnej kieszeni zapłacisz za wyrządzone szkody.

Chociaż odpowiedzialność ubezpieczyciela jest taka sama, zdarzają się różnice w wysokości składek OC w poszczególnych towarzystwach. Wynika to z taryfikatorów i zróżnicowania, m.in. z uwagi na miejsce zamieszkania kierowcy, pojemność silnika pojazdu, wiek właściciela samochodu, zniżki ubezpieczeniowe.

Ochrona przez rok

Umowę OC zawiera się przeważnie na rok. Możesz ubezpieczyć auto na krócej, gdy twój samochód:

- zarejestrowano czasowo (umowa ubezpieczenia będzie nie krótsza niż okres czasowej rejestracji, ale nie mniej niż na 30 dni);

- jest zarejestrowany za granicą (ubezpieczysz go wyłącznie do ­30 dni);

- zarejestrowany jest na stałe, ale pozostaje w posiadaniu firmy pośredniczącej lub zajmującej się handlem samochodami;

- zalicza się do historycznych (umowę się zawiera co najmniej na 30 dni);

- jest pojazdem wolnobieżnym (umowa na czas nie krótszy niż 3 miesiące).

OC musisz kupić najpóźniej w dniu rejestracji samochodu (z wyjątkiem aut historycznych). Dla auta sprowadzanego musisz kupić je przed wjazdem do Polski, jeśli nie masz umowy ważnej w tym kraju.

Nie dostaniesz odszkodowania z polisy OC:

- jeżeli pożyczyłeś komuś samochód,

- za przewożony w samochodzie ładunek,

- za przewożone w samochodzie przedmioty wartościowe,

- za zanieczyszczenie środowiska,

- jeżeli uciekniesz z miejsca wypadku,

- jeżeli jechałeś po pijanemu,

- jeżeli jechałeś bez prawa jazdy,

- jeżeli np. nie wezwałeś lekarza, nie zabezpieczyłeś miejsca wypadku.

Jeżeli po pijanemu spowodujesz wypadek, to nie dostaniesz żadnego odszkodowania - ani z tytułu OC, ani AC, ani nawet NNW. Jeśli zaś sam zostaniesz w wypadku poszkodowany, będąc "pod wpływem", to nie dostaniesz odszkodowania z AC i NNW, zaś wypłata z OC będzie ograniczona.

Polisa idzie za autem

Polisa "idzie" za samochodem - nie wygasa, jak kiedyś w ciągu 30 dni po zmianie właściciela, lecz jest ważna do końca okresu, na jaki została zawarta. Brak wiedzy o tym powoduje, że wielu kierowców posiada dwie polisy. Aby tego uniknąć, trzeba w ciągu 30 dni od daty zakupu samochodu wypowiedzieć umowę. Wtedy ważność polisy zakończy się z upływem 30 dni od daty sprzedaży samochodu. W tym terminie sprzedający powinien poinformować swojego ubezpieczyciela, że pojazd sprzedał.

PAMIĘTAJ! Jeżeli chcesz zmienić ubezpieczyciela OC, musisz złożyć w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którego odchodzisz, pisemne wypowiedzenie. Umowa OC jest samoodnawialna. Jeśli więc jej nie wypowiesz (najpóźniej jeden dzień przed końcem obowiązującej polisy) i zmienisz towarzystwo ubezpieczeniowe, to twój poprzedni ubezpieczyciel będzie miał prawo wyliczyć ci nową składkę OC. I na pewno to zrobi, a wtedy możesz zapłacić podwójnie - w nowej i starej firmie ubezpieczeniowej. Jeżeli zdecydujesz się nie płacić niechcianej składki, towarzystwo może wyciągnąć wobec ciebie różne konsekwencje, np. wpisać na listę ogólnopolskiego rejestru dłużników.

Gdy wysyłamy wypowiedzenie umowy pocztą, pamiętajmy, że o terminie nie decyduje data stempla pocztowego, ale data otrzymania listu przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W większości wypadków wypowiedzenie można wysłać również faksem.

Jak wycenić samochód

Zdarza się, że ubezpieczyciel do wyliczenia składki podczas zawierania umowy stara się zawyżyć wartość samochodu, natomiast gdy przychodzi do wypłaty odszkodowania, zaniża jego wartość podczas wypadku.

Wielu kierowców sądzi, że oceny wartości dokona przedstawiciel ubezpieczyciela. Podobnie mylnie sądzi, że kwota wypisana na polisie ubezpieczeniowej będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania w przypadku kradzieży bądź wypadku. Wiele zależy od nas samych - to kierowca powinien ostatecznie zweryfikować cenę pojazdu. Może przy tym skorzystać z pomocy fachowca, ale są też inne możliwości - np. pomocne w określeniu cen rynkowych specjalne katalogi, opracowywane na podstawie monitoringu cen na giełdach samochodowych, komisach itd.

Wyceny można znaleźć w internecie:

- www.eurotax.pl

- www.wycenyaut.wp.pl

- www.info-ekspert.pl

Czym jest AC

Autocasco jest komunikacyjnym ubezpieczeniem dobrowolnym, czyli możesz, ale nie musisz go zawierać. AC obejmuje kradzież pojazdu, jego zniszczenie lub uszkodzenie podczas wypadku i wszystkie mniejsze szkody, które mogą się zdarzyć podczas jazdy, jak i postoju auta, czyli wgniecenia spowodowane stłuczkami czy szkody parkingowe.

Wybierając pełny zakres, ubezpieczasz pojazd od wszystkich zdarzeń losowych. Przy zakresie ograniczonym możesz się ubezpieczyć na przykład tylko od kradzieży pojazdu (autocasco kradzieżowe) albo od skutków kolizji (autocasco wypadkowe). Oczywiście w przypadku pełnego zakresu ubezpieczenia składka jest wyższa.

Przy ustaleniu składki AC najczęściej brane są pod uwagę:

- rodzaj i marka pojazdu. Według statystyk niektóre marki narażone są na kradzież bardziej niż inne. Zwykle ubezpieczyciele, układając listy marek najbardziej zagrożonych aut, korzystają ze statystyk policji, ale bywa też, że używają do ich sporządzenia własnych statystyk i sprawdzają, za które marki najczęściej wypłacają odszkodowanie z tytułu kradzieży auta;

- wiek pojazdu według rocznika;

- wartość pojazdu (wynika ona z faktury za zakup lub z taryfikatorów rynkowych, jakie przyjęło towarzystwo) mnożona przez współczynnik procentowy. Nie opłaca się zaniżać wartości samochodu - jeżeli np. zginie ci nowe auto, odszkodowanie dostaniesz na podstawie właśnie podanej zaniżonej wartości;

- wiek właściciela pojazdu. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe żądają wyższych składek od młodszych kierowców;

- za opłacenie składki w ratach niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe stosują zwyżkę składki. Czasem za płatność w dwu ratach zapłacisz aż o 10 proc. więcej za ubezpieczenie.

PAMIĘTAJ! Umowa o ubezpieczenie AC wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia lub gdy nie opłacisz kolejnej raty składki. Samochód też musi mieć ważne badania techniczne. Odszkodowania nie dostaniesz, jeśli ktoś ukradnie auto razem z kluczykami.

Co to jest NNW

Jest to kolejne ubezpieczenie dobrowolne - od następstw nie­szczęśliwych wypadków. Umowę NNW zawiera się z reguły na 12 miesięcy, ale można ją też zawrzeć na okres krótszy. Pokrywa ono szkody na zdrowiu, których możesz doznać, używając samochodu (jeżdżąc nim, ale też m.in. wsiadając czy wysiadając, odszkodowanie może przysługiwać również kierowcy, który doznał podczas jazdy zawału serca lub udaru mózgu). Poza kierowcą objęci nim są również pasażerowie.

Wysokość wypłaconego odszkodowania zależy przede wszystkim od ustalonego procentowego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia.

Korzystaj z assistance

To ubezpieczenie zapewnia ci natychmiastową pomoc w razie np. wypadku i to na miejscu zdarzenia, działa ono przez 24 h/dobę. Jego zaletą jest to, że nie musisz ponosić żadnych kosztów, no może z wyjątkiem zatelefonowania do centrum obsługi klienta.

Twój samochód zostanie odwieziony do warsztatu, ty zaś dostaniesz np. zakwaterowanie w hotelu lub środki na kontynuację podróży (nieraz firma zapewnia samochód zastępczy). Assistance pokrywa również koszty ewentualnej opieki medycznej, a nawet prawnej. W ramach tego ubezpieczenia mogą ci także dowieźć paliwo, jeśli ci zabraknie w trasie.

Bywa, że assistance jest bezpłatnym dodatkiem do polisy OC lub AC. Można jednak wykupić je oddzielnie i to wcale nie w tej firmie, w której mamy inne ubezpieczenie.

Zanika zielona karta

Ostatnio jest coraz mniej popularna. Nie jest polisą ubezpieczeniową, tylko potwierdzeniem OC i najczęściej jest dodawana bezpłatnie do pakietów ubezpieczeniowych. Zielona karta drukowana jest według wzoru obowiązującego wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, zawsze w kolorze zielonym, w języku narodowym kraju drukującego dokument oraz w jednym z dwóch oficjalnych języków systemu zielonej karty, czyli angielskim lub francuskim.

Teraz jest niezbędna, jeśli podróżujemy poza terenem Unii. W wielu innych krajach (np. popularnej wśród turystów Chorwacji) musisz wykupić osobne ubezpieczenie. Wykaz krajów, w których działa zielona karta, znajdziesz na jej druku.

Jej zakres jest w zasadzie identyczny jak zwykłego OC, i dlatego na terenie UE zielona karta powoli zanika - gdyż ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i nabiera charakteru międzynarodowego. W razie wypadku po prostu ubezpieczyciel pokryje spowodowane przez ciebie szkody. Jadąc za granicę, pamiętaj jednak o AC i assistance - z pierwszej polisy zlikwidujesz swoją szkodę, a dzięki drugiej szybko otrzymasz pomoc.

Jak czytać umowę

Warunek pierwszy i najważniejszy: zanim podpiszesz jakąkolwiek polisę ubezpieczeniową, powinieneś bardzo uważnie ją przeczytać. Jeżeli podpiszesz dokument, umowa zobowiązuje i nie będziesz mógł się z niej wycofać.

Druki z warunkami ubezpieczenia są dostępne w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, można je też wcześniej ściągnąć ze stron internetowych ubezpieczyciela. W razie wątpliwości nie krępuj się zadawać żadnych pytań, konsultant firmy ma obowiązek poinformować cię o wszystkim. Czasem warto zasięgnąć porad znajomych, zwłaszcza gdy podpisujesz taką umową po raz pierwszy w życiu.

Na co warto zwracać uwagę w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU)?

- Przede wszystkim na… prędkość. To nie żart. Wg niektórych umów, przekraczając dozwoloną prędkość np. o piętnaście kilometrów i powodując wypadek, możesz stracić prawo do odszkodowania mimo wykupionego OC i AC. Straty innego kierowcy pokryje polisa OC, ale twoje auto nie zostanie naprawione z polisy AC, jeżeli policja udowodni, że przekroczyłeś prędkość.

- W OWU znajduje się rubryka poświęcona sposobowi naprawy szkody. Kierowca może wybrać dwie opcje: warsztat lub wycenę szkody (tu dwie opcje - bezgotówkowa lub gotówkowa). Wybierając "warsztat", twoje auto zostanie naprawione w autoryzowanym warsztacie danej marki lub ubezpieczyciela. Jeśli wybierzesz opcję "wycena", rzeczoznawca wyceni powstałe szkody, a ty otrzymasz gotówkę na naprawę samochodu. Wybierając tę opcję pamiętaj, że wycena rzeczoznawcy często różni się od rzeczywistych poniesionych kosztów. Rzeczoznawcy, wyceniając części i robociznę, zazwyczaj stosują średnie ceny rynkowe, ale warsztat może wystawić wyższy rachunek.

- Gwarantowana suma ubezpie­czenia, czyli potwierdzenie, że towarzystwo gwarantuje kierowcy podczas trwania całego okresu ubezpieczenia tę samą wartość pojazdu. Jeżeli takiego zapisu nie ma w OWU, może to dla ciebie oznaczać niemałe straty.

- Kraje, w których działa polisa. Sprawdź, czy ubezpieczyciel stosuje tzw. wyłączenia odpowiedzialności z tytułu polisy AC, jeśli auto zostanie skradzione za granicą. Może się bowiem okazać, że ukradną ci samochód i nie dostaniesz odszkodowania. Po sprawdzeniu OWU możesz zażyczyć rozszerzenia umowy ubezpieczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj godzą się na taki manewr na określonych warunkach, np. żądają wyższej składki, montażu dodatkowych zabezpieczeń w samochodzie itp.

- Konsumpcja ubezpieczenia. Ten zapis oznacza, że towarzystwo ubezpieczeniowe potrąci z kosztu twojego samochodu kwotę wypłaconej polisy.

PRZYKŁAD: twój samochód jest wart 80 tys. złotych. Za jego naprawę po kolizji ubezpieczyciel wypłacił ci 10 tys. złotych. Jeżeli ubezpieczyciel stosuje konsumpcję ubezpieczenia, oznacza to, że po naprawie, przy kolejnej szkodzie, w ciągu trwania tej polisy samochód będzie wart już nie 80 tys., a 70 tys. złotych (80 tys. - 10 tys. za naprawę).

Mając stary samochód, nie zawsze kupisz pakiet ubezpieczeń

Każda firma ubezpieczeniowa ma tzw. ubezpieczenia w pakiecie, które gwarantują pełny zakres ochrony.

Z reguły ubezpieczenie w pakiecie jest tańsze niż poszczególne ubezpieczenia kupowane osobno.

Podstawowa wersja pakietu obejmuje zazwyczaj ofertę obowiązkowego OC i dobrowolnego AC, z rozszerzeniem zakresu dodatkowego ryzyka. W pakiecie często jest też polisa NNW, czyli ubezpieczenie następstwa nieszczęśliwego wypadku kierowcy i pasażerów. W niektórych towarzystwach w skład pakietu mogą wchodzić także dodatkowe świadczenia, np. assistance (pomoc drogowa i/lub holowanie), zielona karta (ubezpieczenie komunikacyjne za granicą) czy ochrona prawna, czyli w razie kłopotów pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności ubezpieczeniowych i przy likwidacji szkód. W zasadzie każdy kierowca może kupić pakiet ubezpieczeń, jednak w przypadku samochodów używanych zazwyczaj istnieje określona granica wieku auta. Poszczególne firmy ubezpieczeniowe stosują też inne warunki, od których uzależniają sprzedaż ubezpieczeń od razu w komplecie.

Jak ubezpieczyć auto przez telefon

» Przeglądamy oferty ubezpieczycieli i wybieramy tę, która satysfakcjonuje nas najbardziej. Możemy to zrobić np. przez internet, adresy stron WWW firm ubezpieczeniowych podajemy niżej.

» Dzwonimy na infolinię wybranego ubezpieczyciela. Numery infolinii wybranych firm także podajemy w osobnej ramce poniżej.

» Dzwoniąc, trzymamy pod ręką potrzebne do ubezpieczenia naszego samochodu dokumenty, czyli:

- dowód osobisty,

- prawo jazdy

- dowód rejestracyjny auta.

» Rozmawiając z konsultantem z infolinii, rzetelnie odpowiadamy na pytania potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczeniowej, podajemy wszystkie niezbędne dane.

» Wybieramy interesujący nas rodzaj ubezpieczenia.

» Otrzymujemy wybraną przez siebie ofertę.

» Akceptujemy otrzymaną ofertę.

» Wpłacamy wyliczone przez ubezpieczyciela kwoty na wskazane przez niego konto.

» Pocztą zwykłą lub elektroniczną otrzymujemy certyfikat ubezpieczeniowy.

» W przypadku certyfikatu przesłanego elektronicznie drukujemy ten dokument.

Wydrukowany certyfikat jest ważny. Tak samo ważny jest każdy inny papier wystawiony przez ubezpieczyciela, dotyczący zawartej umowy ubezpieczeniowej, a przesłany np. faksem. Musi z niego jednak jednoznacznie wynikać, dla kogo i dla jakiego samochodu zawarto ubezpieczenie i jaki ubezpieczyciel wystawił polisę.

Ważne adresy

» MTU

infolinia 801 105 105, www.mtu.pl

» Benefia 24

infolinia 0 22 544 14 14

www.benefia24.pl

» Allianz Direct

infolinia 0 22 567 67 67

www.allianzdirect.pl

» BRE Ubezpieczenia

infolinia 801 300 800, www.breubezpieczenia.pl

» AXA

infolinia 9522

www.axa.pl

» Hestia

infolinia 801 107 107

www.hestia.pl

» Liberty Direct

infolinia 0 22 589 95 21

www.libertydirect.pl

Gdzie najkorzystniej ubezpieczyć samochód

Tow.

ubezp.

Marka

samochodu

Toyota Yaris

Miejscowość

Kraków

Kołobrzeg

Wiek

kierowcy

23 lata

30 lat

23 lata

30 lat

Staż

kierowcy

rok

4 lata

rok

4 lata

rok

4 lata

rok

4 lata

Allianz

OC

972

972

748

748

972

972

748

748

OC + AC

3555

3555

2735

2735

3555

3555

2735

2735

Compensa

OC

1838

1838

1164

1164

1132

1132

717

717

OC + AC

5025

5025

3182

3182

3765

3765

2385

2385

Ergo

Hestia

OC

1783

1486

1189

991

1604

1337

1070

891

OC + AC

4535

3861

3187

2737

4007

3388

2770

2356

HDI

OC

950

950

731

731

785

785

604

604

OC + AC

5005

4313

3850

3318

4321

3719

3324

2861

PTU

OC

1785

1785

1428

1190

1455

1455

1164

970

OC + AC

4900

4366

3493

2910

4162

3688

2959

2466

PZU

OC

1221

1221

940

940

1042

1042

802

802

OC + AC

3173

3173

2442

2442

3273

3273

2518

2518

Uniqa

OC

1809

1809

1005

1005

1431

1431

795

795

OC + AC

5078

5078

2821

2821

4565

4565

2537

2537

Wyliczone na podstawie internetowego kalkulatora ubezpieczeniowego

http://polisa.pl/

, przy założeniach: pojemność silnika - 998 cm3, rocznik - 2003, data pierwszej rejestracji pojazdu - 16.06.2003 r.; wartość pojazdu - 21 608 zł (wycena na podstawie Eurotax 2007, grudzień), kierowca - kobieta w wieku 23 lata (ur. 4.11.1984) lub 30 lat (ur. 4.11.1984), staż kierowcy - rok (prawo jazdy o 1.12.2006) lub 4 lata (prawo jazdy od 1.12.2003).

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Policja radzi jak zaplanować podróż

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na motofakty.pl Motofakty