Inwestycje w Poznaniu: Szykuje się rewolucja komunikacyjna

Bogna Kisiel
Inwestycje w Poznaniu - "Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo" może zmienić miastoFot: archiwum
Inwestycje w Poznaniu - "Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo" może zmienić miastoFot: archiwum
Wiadukt Szwajcarska nad torami kolejowymi, przebudowa Folwarcznej, Torowej, Pokrzywno, estakady katowickiej, rondo na Szczepankowie, przystanek kolejowy na Franowie, 13 kilometrów wydzielonych buspasów, 20 kilometrów nowych ścieżek rowerowych, minimum 20 stacji rowerów - to tylko niektóre inwestycje w Poznaniu z programu "Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo".

Będzie on kosztować około miliarda złotych. Poznań chce go zrealizować do 2022 roku, czyli do momentu, kiedy trzeba

Inwestycje w Poznaniu - "Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo" może zmienić miastoFot: archiwum
Inwestycje w Poznaniu - "Zintegrowany system transportu zbiorowego Poznań Rataje - Franowo" może zmienić miasto

Fot: archiwum

rozliczyć fundusze z nowego rozdania unijnego.

Miasto bowiem nie byłoby w stanie z własnego budżetu sfinansować tak potężnego przedsięwzięcia. Stąd liczy na unijne dofinansowanie, współpracę z koleją i prywatnych partnerów.

Inwestycje w Poznaniu - działamy kompleksowo
Wspomniany projekt jest jednym z trzech, obok rozwiązań komunikacyjnych dla Naramowic i programu "Centrum", zaproponowanych przez prezydenta Ryszarda Grobelnego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Te inwestycje w Poznaniu łączy wspólny mianownik - są to rozwiązania kompleksowe, czyli rozwiązujące problemy z wielu dziedzin życia miasta oraz zakładające priorytet dla transportu publicznego.

Program Rataje - Franowo, obejmuje swym działaniem znaczny obszar miasta. W największym uproszczeniu trasa działań prowadzi od powstałego niedawno Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego przez Rataje, Franowo, Szczepankowo, aż do autostrady A2.  

Przebudowa skrzyżowań
Podróż w przyszłość rozpocznijmy zatem od ZCK.  

- Zmodernizowana zostanie cała ulica Królowej Jadwigi, na odcinku od ulicy Matyi do ronda Rataje przebudowane zostaną skrzyżowania Królowej Jadwigi z ulicami Wierzbięcice, Niepodległości, Dolna Wilda, Górna Wilda, Półwiejska, Droga Dębińska i Strzelecka - tłumaczy Piotr Wiśniewski, dyrektor Biura Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania
Ich obecny stan jest zły - koleiny, spękania, ubytki w jezdni.

- Przewidujemy remont mostu Królowej Jadwigi, modernizację torowiska i budowę wspólnych pasów tramwajowo-autobusowych od Akademii Wychowania Fizycznego do ronda Rataje - zapowiada P. Wiśniewski. I podkreśla, że dzięki temu nastąpi znaczne przyspieszenie ruchu tramwajów oraz autobusów w tym rejonie Poznania.

A inne inwestycje w Poznaniu w tym rejonie miasta? Powstanie także ścieżka rowerowa od Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego do ronda Rataje, śluzy dla rowerzystów przez skrzyżowania oraz kolektor deszczowy, który jest konieczny do odwodnienia ulic. Koszt całości prac wyniesie około 144 milionów złotych.

Zmiany na rondzie Rataje
W ten sposób w naszej podróży dotarliśmy do ronda Rataje, które również zmieni się nie do poznania.
- Zostanie przebudowane, ruch samochodowy będzie odbywał się dołem, w tunelu. Natomiast tramwaje i ludzie pozostaną na górze - obrazowo przedstawia sytuację Bogdan Frąckowiak, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania.

Ale na powierzchni zostaną nie tylko tramwaje, ale i autobusy komunikacji miejskiej. Torowiska zostaną tak przystosowane, by mogły nimi poruszać się także autobusy MPK.  Wspólne będą również przystanki.  Tunel dla samochodów oraz zastosowanie tak zwanej "cichej" nawierzchni jezdni, sprawią, że zdecydowanie zmniejszy się w tej okolicy poziom hałasu.
Przebudowa ronda Rataje ma kosztować  167 milionów złotych.

Dodatkowy pas ruchu
Inwestycje w Poznaniu sprawią, że zmieni się także ulica Jana Pawła II. Od ronda Rataje do ronda Śródki zostanie dobudowany (po stronie wschodniej, od strony Jeziora Maltańskiego) trzeci pas ruchu.

- Powstanie trzeciej "nitki" jest uzasadnione. To jest fragment drugiej ramy komunikacyjnej - twierdzi B. Frąc-kowiak.
Szacuje się, że dobudowa trzeciego pasa (fragment od ronda Rataje do ronda Śródka) może kosztować około 12 milionów złotych.

Estakada katowicka
Przebudowana zostanie również ulica Krzywoustego od ronda Rataje aż do węzła autostradowego Krzesiny.
- Na tej trasie nastąpi zwężenie z trzech pasów do dwóch, a trzeci będzie buspasem. To rozwiązanie zostanie zastosowane w obu kierunkach - tłumaczy P. Wiśniewski.

Realizacja tego planu wiąże się z wydatkiem około 120 milionów złotych. Ale na tym nie koniec, ponieważ trzeba jeszcze zbudować na nowo tzw. estakadę katowicką, czyli wiadukty nad ulicami Inflancką i Chartowo. A to są już potężne koszty.
Ich modernizacja będzie realizowana etapami.

Najpierw zostaną zrobione wiadukty w ciągu  jezdni północnej (koszt 140 milionów złotych), które są w gorszym stanie technicznym. Prawdopodobnie będą mogły być eksploatowane do końca przyszłego roku.

W drugiej kolejności powstaną wiadukty w ciągu jezdni południowej (koszt około 130 milionów złotych).

Miasto chce też wzdłuż Krzywoustego aż do autostrady A2 wybudować ścieżkę rowerową. Trasy dla rowerzystów przewidziane są też przy ulicach Pokrzywno i Ostrowska.

- Zależy nam na zsynchronizowaniu ich ze ścieżkami metropolitalnymi, np. do Kórnika - dodaje B. Frąckowiak.

Górny Taras Rataj
Nim jednak wyruszymy w dalszą drogę, wrzućmy bieg wsteczny i cofnijmy się do Górnego Tarasu Rataj, bo i tutaj inwestycje w Poznaniu wprowadzą zmiany.

- Przewidujemy modernizację dwóch odcinków torowisk - mówi P. Wiśniewski. I zapewnia: - Priorytetem jest ich wyciszenie.
Kompleksowa przebudowa układu torowo-sieciowego na odcinku od ul. Jana Pawła II do os. Lecha oznacza pojawienie się tzw. cichych torowisk, ekranów akustycznych, chodników, ścieżek rowerowych i przystanków. Koszt - 55 milionów, natomiast 35 milionów trzeba wydać na modernizację 2-kilometrowego fragmentu trasy tramwajowej os. Lecha - rondo Żegrze.

Rondo na Szczepankowie
I znów zmierzamy ulicą Krzywoustego w kierunku wiaduktu Franowo. Tuż przed nim, na wysokości Kinepolis zaplanowano zjazd pod wiaduktem.

- Droga poprowadzi wzdłuż torów w kierunku pętli tramwajowej na Franowie, dalej Folwarczną do osiedla Przemysława - wskazuje B. Frąckowiak.

Po drugiej stronie torów kolejowych, za wiaduktem Franowo także czeka nas rewolucja. Po prawej zostaną przebudowane ulice Pokrzywno i Torowa (29 milionów ), po lewej na skrzyżowaniu ulic Ostrowskiej, Ługańskiej i Bodawskiej powstanie rondo, co usprawni zjazd i wyjazd na  Krzywoustego, a przede wszystkim będzie dla kierowców bezpieczniejsze.

Przystanek kolejowy
W końcu docieramy do ostatniego etapu wirtualnej podróży, czyli na Franowo. Zjeżdżając z ulicy Krzywoustego przebudowaną Folwarczną, dojedziemy do osiedla Przemysława.

- To osiedle zyska połączenie autobusowe z pętlą Franowo - twierdzi P. Wiśniewski.

Przewiduje się  wzdłuż tej ulicy 2,5 kilometrową ścieżkę rowerową (koszt wraz z Folwarczną - 14 milionów).
- Prowadzimy rozmowy z PKP w sprawie przeniesienia przystanku kolejowego w okolice pętli tramwajowej na Franowie - informuje P. Wiśniewski. - Ten pomysł spotkał się z dużą przychylnością kolejarzy.

- W ten sposób powstałoby  połączenie aż do Starołęki  z kierunków Swarzędz, Kostrzyn, Września, alternatywne  dla linii kolejowej przez Garbary - dodaje B. Frąckowiak. - PKP zabiega o południowo-wschodnią obwodnicę kolejową.

Koszty jej modernizacji oraz budowa nowej stacji kolejowej wzięłaby na siebie spółka PKP PLK.

Inwestycje w Poznaniu - wiadukt Szwajcarska
Mieszkańcy Szczepankowa zyskaliby dojazd do Franowa dzięki nowemu wiaduktowi Szwajcarska (koszt 140 milionów złotych), który zostałby przerzucony nad torami kolejowymi. Ma być on zlokalizowany w rejonie właśnie przystanku PKP oraz pętli tramwajowej.

A trzeba pamiętać, że tereny Szczepankowa czy Michałowo-Sowice posiadają olbrzymi potencjał rozwojowy. Na samym Michałowie-Sowicach są ponad 133 hektary przewidziane pod budownictwo jednorodzinne, które miasto może sprzedać. Spółka Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji ma na początek uzbroić około 32 hektarów i przygotować je do zbycia.

Parking na 400 aut
- Na Franowie planujemy też parking Park&Ride na około 400 samochodów - mówi P. Wiśniewski. - Jeszcze nie jest przesądzone, czy będzie on budowany (koszt 10 milionów), czy też wykorzystamy istniejące parkingi przy tutejszych centrach handlowych.

W ten oto sposób na Franowie powstanie zintegrowane centrum komunikacyjne, węzeł przesiadkowy. Będzie można tutaj dotrzeć z Kórnika, Szczepankowa (wiadukt Szwajcarska), Krzesin czy Pokrzywna (zmodernizowane ulice Pokrzywno, Torowa,  rondo Ostrowska - Ługańska - Bodawska, Krzywoustego, Folwarczna) autobusem komunikacji miejskiej lub autem, zostawiając je na parkingu i dalej kontynuować podróż tramwajem.

Natomiast mieszkańcy na przykład Kostrzyna będą mogli tutaj dojechać koleją. Dojazd lub kontynuowanie podróży będzie także możliwe rowerem. A to dzięki nowym ścieżkom rowerowym oraz budowie na obszarze programu Poznań Rataje - Franowo. 20 stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego (koszt 2 miliony złotych).

- Ich lokalizacja będzie konsultowana z mieszkańcami - zaznacza B. Frąckowiak.

Fundusze unijne
Czy uda się to wszystko zrealizować? Projekt jest bardzo ambitny, ale i kosztowny.
- Wbrew pozorom nie jest nierealny - mówi P. Wiśniewski. - Wyceniamy go na miliard złotych, z czego w Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczamy już na ten cel 360 milionów złotych.

W ten sposób miasto zarezerwowało 30 proc. wkładu własnego, który jest niezbędny przy staraniu się o dofinansowanie unijne. Poznań liczy, że je dostanie.

- W Unii Europejskiej mówi się o  kompleksowym rozwiązywaniu problemów, projektach mających charakter zintegrowany - uważa P. Wiśniewski. - A nasz program właśnie taki jest.

Dyrektor wskazuje, że te inwestycje w Poznaniu zawierają w sobie rozwiązania dotyczące komunikacji metropolitalnej, ochrony środowiska, terenów rozwojowych (np. duże obszary pod budownictwo jednorodzinne na Szczepankowie, Pokrzywnie), priorytet dla transportu publicznego.

- Do projektu pozyskaliśmy też partnerów zewnętrznych - podkreśla P. Wiśniewski.

Dyrektor Wiśniewski  przypomina, że przebudowę skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z Półwiejską oraz Dolną i Górną Wildą sfinansuje Andersia (2 mln zł), dobudowę trzeciego pasa ruchu na Jana Pawła II firma Apsys (12 mln zł), kolektor deszczowy w ul. Królowej Jadwigi - ZCK, a rondo Ostrowska, Ługańska, Bodawska - PKP Cargo (2 mln zł, a miasto 6 mln zł).

Natomiast B. Frąckowiak dodaje, że PKP PLK również czyni starania o  pozyskanie funduszy unijnych. To kolej ma sfinansować budowę przystanku kolejowego na Franowie i obwodnicy południowo-wschodniej.

Najdroższym przedsięwzięciem w programie będzie przebudowa wiaduktów w ulicy Krzywoustego nad Inflancką oraz Chartowo. Szacuje się, że na estakadę katowicką miasto będzie musiało wydać około 270 milionów złotych. Inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach

Inwestycje w Poznaniu - mieszkańcy zdecydują o tym, co będzie realizowane
Rozwiązania komunikacyjne dla Naramowic, program "Centrum" oraz pomysł na system transportu dla Rataj i Franowa - to trzy nowe propozycje przedstawione przez prezydenta radnym. Zostały one zawarte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Te trzy zadania mają jeden podstawowy priorytet - transport publiczny. Jeśli mowa w nich o przebudowie drogi, to przede wszystkim pod kątem przyspieszenia komunikacji miejskiej (wydzielone buspasy, torowiska tramwajowo-autobusowe) oraz w powiązaniu z powstaniem ścieżek rowerowych oraz stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego.

Istotną sprawą jest zintegrowanie transportu miejskiego z metropolitalnymi rozwiązaniami (np. kolej, PKS). We wspomnianych programach pojawiają propozycje m.in. lokalizacji stacji rowerów czy  wprowadzenia połączeń trolejbusowych na Naramowicach, Dolnej Wildzie, Drodze Dębińskiej czy Czechosłowackiej. Prezydent Ryszard Grobelny podkreśla, że są  to pewne warianty do rozważenia. Czy i które będą realizowane, w jakiej kolejności - o tym zdecydują sami poznaniacy.

Pieniądze na inwestycje
Miasto potrzebuje funduszy, by móc zrealizować ten ambitny program inwestycyjny.  Po pierwsze będzie oszczędzać, spłacać zaciągnięte kredyty i nie zwiększać zadłużenia.  W latach 2014-2018 Poznań planuje uzyskać ze sprzedaży majątku około 446 milionów złotych, dochody związane z przeniesieniem ogródków działkowych szacuje się na poziomie 76 milionów złotych, a na realizowane projekty unijne - 651 milionów złotych.  Najwięcej pieniędzy do miejskiej kasy ma trafić z prywatyzacji MPGM oraz spółki "Mięso Ryby Sery", bo aż 44 miliony złotych. Natomiast z restrukturyzacji części autobusowe MPK oraz PKS (obie spółki należą do miasta) Poznań spodziewa się 108 milionów.

źródło: Głos Wielkopolski

Strefa Biznesu - inwestycje w samochody klasyczne

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na motofakty.pl Motofakty
Dodaj ogłoszenie